söndag 18 juli 2010

Stärk banden med vårt broderland Estland

I en artikel i Svenska Dagbladet framför Professor Hain, som även innehaft posten som Estlands försvarminister, åsikten att stödet till försvaret av Estland och dess baltiska grannländer bör utökas. Detta är i sanning kloka tankar även om formerna för stödet kan diskuteras.

Estland är historiskt ett av våra närmaste broderfolk med vilka vi har band sedan urminnes tid. En del av innebyggarna var svensktalande men av dessa återstå nu blott en spillra, dock är svenska sedan år 1997, vid sidan av estniskan, officiellt språk i kommunen Nuckö. Många är också de som för sina liv fick fly från den röde satans lakejer, de blodsbesudlade och avskyvärda kommunisterna, och kom att få sin hemvist i vårt fosterland. Även detta gör att banden med Estland är starka.

Ett ytterligare sätt att förstärka banden med våra kära bröder och systrar på andra sidan Östersjön vore en personalunion. Inom ramen för en fullt bevarad estnisk självständighet skulle dess statsskick kunna ändras till en monarki. Antingen genom ett upprättande av ett hertigdöme, vilket ur historisk synvinkel torde vara det riktigaste, eller genom utropandet av ett konungadöme.

Det estniska folket, genom dess folkvalda parlament Riigikogu, kan sedan till vår Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, hemställa om att han även upptager den estniska kronan.

Gud bevare vårt estniska broderfolk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar