söndag 13 juli 2014

Vettlöshet

Stor vettlöshet noteras i det att ledande företrädare för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet, bland andra fru Sahlin, herr Eliasson, herr Astudillo och herr Stjernkvist, enligt vad som uppges i Svenska Dagbladet av redaktör Gudmundsson, synes ha deltagit i demonstrationer där symboler för terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah. Det framgår ock att det vi nämnda tillfällen förekommit svastikor var syfte i demonstrationen varit att jämställa Israels suveräna och lagligt valda regering med den tyrannregim, som genom förintelsen, utsatte det hedervärda judiska folket för lidanden, som var så stora att det är meningslöst att försöka kläda dem i ord. Även brännande av den suveräna och av världssamfundet erkända staten Israels flagga uppges ha förekommit.

Det är ofattbart och oförlåtligt att ledande personer i det Socialdemokratiska Arbetarpartiet beter sig på detta sätt. Särskilt allvarligt är det i fallet med herr Eliasson, som innehar ett ämbete såsom vice generalsekreterare i Förenta Nationerna. Herr Eliasson borde i sanning och i kraft av den diplomatiska erfarenhet han rimligen besitter hålla sig för god för att delta i demonstrationer, som så uppenbart uttrycker hat mot staten Israel och det judiska folket. Är herr Eliasson i besittning av något omdöme bör han skyndsamt hos Förenta Nationernas generalsekreterare anhålla om entledigande från sitt ämbete. Det kan icke till´åtas att han på detta sätt skadar Förenta Nationernas anseende.

Orsaken till de tragiska händelser, som idag utspelar sig i Gaza, beror i grunden på dem som vägrar erkänna staten Israels rätt till existens och som därför kräver dess utplåning. Terrororganisationen Hamas genomför för närvarande omfattande raketattacker mot Israel. Israel har icke endast en på folkrätten grundad rätt att försvara sig utan ock en plikt gentemot sina medborgare att skydda dessa.

Är det mot någon som demonstrationer skall riktas så är det mot de terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah samt alla de ljusskygga krafter, som stöder desamma.

Leve staten Israel och dess rätt att försvara sin existens!   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar