måndag 27 april 2015

Hennes Majestät Drottningen i audiens hos Hans Helighet Påve Frans


Drottningen, Hertiginnan av Gotland samt Påven.

Denna dag har Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, mottagits i audiens hos Hans Helighet Påve Frans, Biskop av Rom, Jesu Kristi Ställföreträdare, Arvtagare till Apostlarnas Furste, Påve av den universella Kyrkan, Primat av Italien, Ärkebiskop och Metropolit av provinsen Rom, Vatikanstatens Suverän, Tjänare av Guds Tjänare.

Hennes Majestät lät inför Hans Helighet redogöra för sitt omfattande och viktiga arbete för utsatta barn. Efter audiensen höll Hennes Majestät inledningstalet vid seminariet "Human Trafficking with Special Focus on Children" vilket arrangeras av den påvliga Vetenskapsakademin och Sveriges ambassad i Rom. Utgångspunkten för nämnda seminarium består i Hans Helighets nyårstal innevarande år i vilket Hans Helighet liknade så kallad trafficking som vår tids slavhandel och uppmanade alla att bekämpa det. I denna av Hans Helighet framförda ståndpunkt ståndpunkt instämmes högeligen!


Herr O'Neill, Hertiginnan av Gotland, Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland, Drottningen och Påven.

Vid audiensen deltog ock Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, samt Herr O'Neill, KNO.

Anmärkning
Ovan anges Påvens officiella titel, dock må här anmärkas att den del av titeln, som säger Jesu Kristi Ställföreträdare, icke kan accepteras av en protestant. Denna papistiska ståndpunkt måste strakt kritiseras då den saknar stöd i den Heliga Skrift och enbart bygger på papistisk tradition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar