fredag 24 april 2015

Konungasmädaren Althin tar sig ton

Konungasmädaren Althin, före detta ordförande för den fega och vederstyggliga sekten republikanska föreningen vilken icke drar sig för att förtala Konungen, tar sig ton i samband med det förestående bytet av partiordförande för Kristdemokraterna. Det synes icke såsom den tillträdande ordföranden, fru Busch Thor, faller nämnde konungasmädare i smaken i det att han anser fru Busch Thor stå upp för konservatismen.

Nu är det icke på något sätt förvånande att nämnde konungasmädare är emot konservatismen. Kristdemokraterna har enligt sitt partiprogram följande rätta och viktiga ståndpunkt:

"Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket."

Ändock har konungasmädaren Althin tillåtits att verka inom partiet, som dess företrädare. Konungasmädaren har här i sitt illasinnade och svekfulla värv dragit vanära över partiet och fullständigt omöjliggjort för en monarkist att ens överväga stödjandet av partiet i ett val. Att icke nämnde konungasmädare uteslutits tidigare är en gåta och ett förhållande som icke länder tidigare partiledningar till heder.

Det vore i sanning något att bejubla och applådera om nämnde konungasmädare utträder ur partiet!

2 kommentarer:

  1. Tvivelsutan har sagde lagvrängare varit till stort förfång för "sitt" partis anseende. Vid något tillfälle yppade han till och med i sitt högmod en ambition att själv överta statschefsbefattningen. En sådan omstörtare torde helst förpassas till något av vänsterpartierna VPK, MP eller FP.

    SvaraRadera
  2. Ja, i sanning hör icke denne konungasmädare hemma i ett parti som säger sig stå för konservatism. Såsom framhållits ovan är det en stor gåta att denne omstörtare och republikan, som spottar och kastar smuts på såväl Monarkin som konservatismen, icke tidigare uteslutits.

    SvaraRadera