söndag 28 juni 2015

Den grekiska tragedin

Förre statsministern och statsrådet, herr Bildt, ger denna dag, på sitt forum, en mycket tänkvärd reflektion över den tragedi, som nu utspelar sig i Grekland, och vars orsak består i en fullständigt oduglig och höginkompetent socialistisk regering. Herr Bildt sammanfattar situationen:

"Detta är vänsterpopulismens haveri och flykt från eget ansvarstagande."

Flykt från ansvarstagande är en av socialismens verkliga Akilleshälar och något som kännetecknat hela dess historia alltsedan pamflettisten Marx endimensionella och dåligt underbyggda klassteorier över de människohatande leninistiska samhällsbyggena, som plågade mänskligheten i 70 år, till dagens helinkompetenta, ja rent utav idiotiskt dumma, vänsterpopulister. Vänsterpopulister, vilka genom utopiska och fullständigt omöjliga löften, lyckats tillskansa sig makten i t.ex. Grekland och Venezuela. Nu klämtar dock klockan för denna vänsterpopulism, som driver sina folk i fördärvet. Historiens dom över detta kommer att bli hård.

Om brist på ansvarstagande utgör en av de socialistiska vänsterpopulisternas stora svagheter består den andra i den fullständiga avsaknaden av realism och förmåga att bedöma situationen. Herr Bildt sätter fingret på detta i följande:

"Grekland fick en vänsterregering som byggde på löftet att Europas övriga skattebetalare skulle betala mer till Grekland i utbyte mot att dess regering gjorde mindre för att komma ur sina problem."

Problematiken kan icke uttryckas klarare. Väl talat herr Bildt!

Ett tredje fatalt tillkortakommande hos dessa vederstyggliga socialister består i deras stora oskicklighet att bedriva förhandlingar. Var och en, med någon erfarenhet av förhandling, vet att en förhandling kan blott bringas till framgång genom ömsesidig respekt och genom att den som går in i förhandlingen måste göra det med insikten att eftergifter måste ske. Dessa grundläggande förhandlingstekniska grundteser synes dock ha varit helt okända för den oborstade och oförskämde marxistiske finansministern, herr Varoufakis. Herr Bildt beskriver förhandlingen på följande sätt:

"Den grekiska finansministern spelade fars på mötena, och frågan är om det någonsin fanns någon genuin vilja till kompromiss. I slutskedet ställdes förhoppningarna till premiärministern, men när denne drämde igen dörren i det TV-tal i går kväll där det sades att det blir folkomröstning om en vecka var det tydligt att dessa förhoppningar inte infriats."

och fortsätter:

"Den absurda komedin i vänsterpopulisternas sätt att driva förhandlingarna riskerar nu att leda till brutal tragedi för Grekland och dess redan hårt prövade folk."

Den uppstudsige och allmänt osympatiske försteministern Tsipars och hans odugliga socialistiska och vänsterpopulistiska ministär bringar nu sitt folk folk i fördärvet. Må vi hoppas att det grekiska folket mycket snart, genom ett nytt parlamentsval, för tillfälle att näpsa dessa socialister och förpassa dem till den obetydliga utopistiska oppositionsroll, som är den enda man förmår att upprätthålla. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar