söndag 14 juni 2015

Monarkin stärkt


Deras Kungliga Högheter Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland.

Efter gårdagens högtidliga och glädjerika Prinsbröllop där en ny svensk Prinsessa upptogs i det Kungliga Huset kan icke ens den mest illasinnade och hårdhudade republikan påstå annat än att Monarkins ställning stärkts.

Vi har nu under några år kunnat konstatera hur Hans Kunglig Höghet Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland och från sin födelse till den 31 december 1979 Rikets Kronprins, steg för steg intagit en plats såsom en betydande medhjälpare till och representant för sin fader, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, i det viktiga värvet att utöva statschefskapet. Hertigens tal vid gårdagens Bröllopsmiddag, vilket högst rättmätigt mötte jubel och stående ovationen, var icke blott kraftigt rörande utan visade ock på det djup med vilket Hertigen resonerar samtidigt som det gav prov på ett framförande av yppersta klass.

Icke går det heller att ta miste på att Hertigen funnit en gemål, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland, som i allra högsta grad kommer att bidra till den viktiga uppgift till vilken det Kungliga Huset är satt att utföra. Följande citat ur Hertigens tal till Hertiginnan må i detta sammanhang nämnas:

"Ditt förstånd, ditt engagemang och ditt mod inspirerar. Stolt säger jag att du är min förebild. Sofia, jag är besjälad av tanken att få göra gott tillsammans med dig."

Vi vet att Hertiginnan, genom det osjälviska arbete hon nedlagt genom sitt arbete för utsatta barn, är en synnerligen målinriktad och engagerad person, som mycket väl kommer att ikläda sig det ansvar, som tillkommer en medlem av det Kungliga Huset.

Leve Prinsparet!

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar