måndag 18 april 2016

Beklämmande beröm

Så tvingades då statsrådet Kaplan, ökänd för tveksamma politiska förbindelser och för elaka och skamliga uttalanden om den hedervärda staten Israel, att inlämna sin ansökan om entledigande till statsministern. Sannolikt drog statsministern, behäftad med vekhet och stor otydlighet, en lättnadens suck då han härigenom slapp undan de krafttag han annars måst ta till.

Måhända var det i tacksamhet, för att själv slippa hålla i yxan, som statsministern vid presskonferensen lät berömma det felande statsrådet. För den som förstår allvaret i statsrådet Kaplans elakhet och skamlighet är statsministerns oskäliga beröm både ynkligt och beklämmande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar