tisdag 24 maj 2016

Striden inom Huset Bourbon av Bägge Sicilerna

Förliden lördag noterades i en anmärkning på detta Forum huruledes Hertigen av Castro, av Husets yngre gren, med självpåtaget mandat förändrat Successions ordningen. Föga förvånande ledde detta till en reaktion från Hertigen av Kalabrien, av Husets äldre gren, vilken likt Hertigen av Castro förmenar sig vara Husets Överhuvud.


Framlidne Prins Karl, Prins av Bägge Sicilierna och Bourbon-Parma, Hertig av Kalbrien, Greva av Caserta, Prins av Spanien, med sin son Prins Peter, Prins av Bägge Sicilierna och Bourbon-Parma, Hertig av Kalbrien, Greva av Caserta.

I en deklaration förklarar Hertigen av Kalabrien följande:

Efter det dekret Vår kusin Prins Karl, Prins av Bägge Sicilierna, Hertig av Castro, utfärdade den 12 maj, 2016 rörande det Kungliga Huset av Bägge Siciliernas successionsordning och stormästarskapet av den dynastiska orden, finner Vi, Peter, Prins av Bägge Sicilierna och Orléans, Hertig av Kalabrien, Greve av Caserta, Överhuvud för det Kungliga Huset Bägge Sicilierna och Stormästare av den sakrala militära Konstantionordern av Sankte Georg, Oss föranlåten att deklarerar följande:

Efter vår faders, Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Prins av Bägge Sicilierna och Bourbon-Parma, Hertig av Kalabrien, Greve av Caserta, Prins av Spanien, är Vi Överhuvud för Konungahustet Bägge Sicilierna, Hertig av Kalabrien och Greve av Caserta, och Vår son Prins Jaime är Hertig av Noto.

Prins Karl, Prins av Bägge Sicilierna, Hertig av Castro, har icke befogenhet att Bägge Siciliernas successionsordning eller att utöva någon kraft som är förbehållen Överhuvudet för nämnda Konungahus, över vilket jag är Överhuvud och rättmätig arvtagare till den siste Suveränen av Bägge Sicilierna.

Det dekret som utfärdades av Vår kusin Karl strider mot andan i och är icke förenligt med avtalet i rörande den historiska familjeförsoning som undertecknades i Neapel den 25 januari 2014, där det beslutades att erkänna de titlar som nyttjas av familjens båda grenar, trots detta anser jag Vår kusin vara Hertig av Castro och hans döttrar Hertiginnor av Palermo och Capri.

Vår kusin Karl saknar all rätt att förändra reglerna för successionen av stormästarskapet av den sakrala militära Konstantinorden av Sankte Georg, vars Stormästare Vi är i egenskap av den förstfödde agnatiska arvingen..

Icke heller äger Vår kusin Karl besluta något rätt att förordna något vare sig om den dynastiska ordern eller eller det forna Konungariket Bägge Siciliernas ordnar, över vilka vi, såsom Överhuvud för det Kungliga Huset, håller herravälde.

Min kusin Prins Karl, Prins av Bägge Sicilierna, Hertig av Castro, dekret smärtar mig djupt i det att det strider mot andan i ovannämnda Neapelavtal och därigenom utgör ett allvarligt hinder som stör den frid och harmoni Vi alltid önskat ska råda inom familjen.

Slutligen, den Neapelavtalet av år 2014, som jag alltid har hedrat, berör vare sig Överhuvudskapet över det Kungliga Huset av de Bägge Sicilierna där Vi är Överhuvud, eller Stormästarskapet av den sakrala militära Konstantionordern av Saknte Georg där vi är Stormästare.

Madrid, 21 maj 2016

Peter, Prins av Bägge Sicilierna

Hertig av Kalabrien, Greve av Caserta


Undertecknande av Neapelavtalet 2014

Utifrån detta kan nog sägas att Neapelavtalet av år 2014 icke är särdeles substantiellt och att det i egentlig mening aldrig funnits någon gemensam tolkning. Grundtvisten är och förblir huruvida Hertigen av Kalabriens farfaders faders, Prins Karls, avsägelse avsåg honom personligen eller ock alla hans ättlingar. Frågan borde skärskådas och avgöras av en för ändamålet särskilt sammansatt tribunal av lagfarna och inom statsrätten erfarna domare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar