måndag 21 november 2016

Ny preussisk Arvprins


Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Preussen, Prinsessa Prinsessa av Isenburg

Från Tyskland nås vi av det glädjerika beskedet att Hennes Kejserlig och Kunglig Höghet Prinsessan Sofia, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Isenburg, gemål till Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, rättmätig arvtagare till Tysklands Kejsartron och Preussens Konungatron, den 17:e innevarande månad nedkommit med ett gossebarn. Moder och barn uppgives befinna sig väl.

Den nyfödde är Prinsparets fjärde barn och tredje son. Således är den nu till världen komne Prinsen nummer tre i den tyska och preussiska tronföljden.

Från detta Forum framföres de allra varmaste och hjärtinnerligaste lyckönskningar till Prinsparet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar