fredag 24 mars 2017

Konungen sänder kondoleanser


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, har denna dag avfattat följande telegram till Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Storbritanniens och Nordirlands, och Hennes andra Riken och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare:

Drottningen och Jag önskar att till Eder framföra Våra uppriktiga kondoleanser över de tragiska förluster av människoliv, som följde efter hemska attacken i London förliden gårdag. Vi erbjuder Vårt uppriktiga deltagande till offrens familjer och till Förenade Konungarikets folk.

Det är icke svårt att högeligen och till fullo instämma i vår högaktade Konungs kondoleans. Samtidigt torde ingen gräns finnas för den vrede, som varje hederlig människa känner mot den ondskefulle och vanvettige illgärningsman vilken på sätt som skett mördat, lemlästat och skadat oskyldiga människor. Förvisso fick han välförtjänt smaka på den hjältemodiga brittiska polisens bly men det är en klen tröst inför den ofattbart stora sorg och lidande han åsamkat offren och dess anhöriga. Denne illgärningsman har i sanning något att svara inför då han nu ställs inför sin Skapare.


Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Storbritanniens och Nordirlands, och Hennes andra Riken och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar