torsdag 6 maj 2010

Återinsätt Konung Konstantin

Svenska Dagbladet låter meddela att spänningen är mycket ansträngd i Grekland efter de mord på värnlösa banktjänstemän som utfördes av anarkister, en gren av den vederstyggliga kommunismen, en rörelse som icke är något annat än den röde satans lakejer.

Situationen i Grekland visar med all önskvärd tydlighet vad som händer när lismande, och av återval helt besatta, politiker styr en stat utan någon som helst kontroll oberoende kontroll. Detta visar på behovet av att styret en stat måste ske enligt andra principer där det även finns, från polititikerna, oberoende institutioner.

Det alternativ som finns är att samhället organiserar efter de principer som baron Montesquieus stora arbete Om lagarnas anda. Här talas om den lagstiftande makten, den verkställande makten och den dömande makten. Den naturliga slutsatsen i detta arbete är att institutionen för den verkställande makten är monarkin.

I Grekland störtades Monarkin i fördärvet av makthungriga militärer som härigenom bröt sin trohetsed till Konungen, ett vederstyggligt brott, som orsakat det grekiska folket mycket lidande.


Deras Majestäter Konungen och Drottningen av Grekland

I dagens allvarliga sitution måste den grekiska staten återupprättas från grunden. Styret av staten bör härvid organiseras efter Montesquieus maktdelningsprincip vilket innebär ett återupprättande av Monarkin och där Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung, återuppstiger på den grekiska tronen. Det grekiska parlamentet bör därför skyndsamt återkalla Konung Konstantin och hemställa om dennes återuppstigande på tronen och emottagande av den grekiska kronan.

Leve Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung!

1 kommentar:

  1. DET LÅTER SOM EN UTMÄRKT IDE.
    ------------------------

    Detta forum är ju rena guldgruvan för historisk och nyare kunskap.

    SvaraRadera