lördag 8 maj 2010

Hans Majestät Konungen besöker den europeiska flottstyrkan i Indiska Oceanen

Krigsmakten låter meddela att Hans Majestät Konungen, tillika Amiral i Kungliga Flottan och ävenledes Amiral i brittiska Royal Navy, har företaget ett besök på HMS Carlskrona varifrån den europeiska flottstyrkan i Indiska Oceanens operationsområde leds. Flottstyrkans operativa uppgift är att beskydda handelssjöfarten emot vederstyggliga piratangrepp. Operationen leds av Flottiljamiral Thönqvist från Kungliga Flottan.

Hans Majestät med officerare ur Kungliga Flottan i Indiska Oceanens operationsområde.

Det är mycket glädjande att Hans Majestät på detta sätt visar sitt stora intresse och på alla sätt stöder vår flottas och krigsmakts insatser i dess viktiga operationer.

Vidare bör förändringar införas i syfte att åter göra Konungen till högste befälhavare över krigsmakten. Detta är en sedan urminnes tid hävdvunnen ordning som tvivelsutan måste återupprättas.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar