torsdag 27 maj 2010

Hennes Kejserliga Höghet Änkestorfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland avliden


Hennes Kejsersliga Höghet Änkestorfurstinnan Leonida Georgieva av Ryssland

Det Ryska Kejserliga Huset låter meddela att Hennes Kejserliga Höghet Änkestorfurstinnan Leonida Georgieva av Ryssland, Rysslands rättmätiga Änkekejsarinna, avlidit den 23 maj, i sitt exilresidens i Madrid i den aktningsvärda åldern av 95 år.

Vi vill härmed i underdånighet uttrycka vårt djupa deltagande i den stora sorg som nu drabbat det Ryska Kejserliga Huset och dess överhuvud Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria av Ryssland, Rysslands rättmätiga Kejsarinna och Änkestorfurstinnans dotter.

Efter det att det arma ryska folket befriades från den röde satans och kommunisternas blodsbesudlade regim var Hennes Kejserlig Höghet en av förgrundsgestalterna vid närmandet mellan de två grenarna i den ryska ortodoxa kyrkan, som splittrats i samband med den röde satans och kommunisternas statskupp 1917. För denna stora insats har Hennes Kejserlig Höghet för evigt en plats i den ryska ortodoxa kyrkans historia.

Änkestorfurstinnan, född år 1914, var sprungen ur den georgiska ätten Mukhrani, en gren av en gammal georgisk Konungaätt. Änkestorfurstinnans broders sonson, Hans Kunglig Höghet Prins David, Prins av Georgien, är idag det Georgiska Konungahusets överhuvud och rättmätig arvtagare till Georgiens tron.

Hans Kunglig Höghet Prins David, Prins av Georgien

Hennes Kejserliga Höghet ingick år 1938 äktenskap med Hans Kejserliga Höghet Storfurste Vladimir av Ryssland, Rysslands rättmätige Kejsare och Autokrat vilken avled år 1992. Änkestorfurstinnan kommer att begravas invid sin gemål i Sankt Petersburg.

Länge leve det Ryska Kejserliga Huset och må dess överhuvud Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria snarast uppstiga på den ryska tronen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar