fredag 24 september 2010

Trekonungamöte i Serbien

Det Serbiska Hovet låter meddela att Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien och Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien firat silverbröllop. Händelsen manifesterades med högtidligheter som ägde rum i det Kungliga Palatset i Belgrad.

Konungen av Bulgarien, Kronprinsen av Serbien, Konungen av Rumänien samt Hellernas Konung i trädgården till det Kungliga Palatset i Belgrad.

I högtidligheterna närvarade tre konungar, Hans Majestät Konung Mikael, Konung av Rumänien, Hans Majestät Konung Simeon, Konung av Bulgarien samt Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung. Vidare deltog representanter för ett antal Furstehus såsom Baden, Luxemburg och Lichtenstein. Vårt eget Konungahus representerades av Prinsessan Desiriée, Friherrina Silverschiöld, med make. Även representanter för den Serbiska Regeringen närvarade.

Vi be här i underdånighet att få framföra våra hjärtinnerligaste lyckönskningar till det Serbiska Kronprinsparet och uttrycka en önskan om att Kronprins Alexander snart må bestiga den Serbiska Tronen såsom sitt lands rättmätige Konung.

Leve Monarkin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar