lördag 25 december 2010

Hans Majestät Konungens tal

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Så har då vår högaktade Konung hållit årets traditionella tal till svenskar hemma och utomlands.

Hans Majestäts tal är mycket tänkvärt då det tar upp stora och viktiga frågor som har med hela vår jords framtida väl och ve att göra. För att sätta perspektiv på detta gör Hans Majestät följande liknelse:

"Vår planet är sårbar. Jag brukar tänka på jorden som ett äpple – med jordskorpan tunn som ett äppelskal. "

Ibland är det denna typ av mycket enkla liknelser som får oss att komma till eftertanke. Här må vi alla, likt Hans Majestät, bringas att inse att många stora frågor kräver sin lösning inom de närmsta åren. Det går icke att vänta längre utan nu kräves handling. Det är således i detta sammanhang mycket betydelsefullt att vår högaktade Konung lyfter fram denna problematik på ett så uppenbart och konkret sätt.

Genom sin ställning som Monark kan Hans Majestät, i motsats till politiker som komma och gå, oförtrutet ägna denna, för allas vår och våra efterkommandes framtid, avgörande fråga hela sitt engagemang vilket ger en kontiniutet som endast kan åstadkommas i ett monarkistiskt statsskick.

Alla må vi instämma i den bön med vilken Hans Majestät avslutar sitt tal:

"Hjälp oss att bruka den livskraft du har lagt i din skapelse, Så att vi blir förvaltare och inte förbrukare, Uppbyggare och inte nedrivare"

Avslutningsvis vill vi från detta anspråkslösa forum framföra våra underdånigaste och allra hjärtinnerligaste önskningar till Hans Majestät och hela hans Hus om en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År.

Leve Konungen och hela hans Hus!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar