onsdag 8 december 2010

Republikanerna förnekar sig icke

På det hedervärda konservativa forumet Tradition & Fason fäster biträdande borgarrådssekreteraren Herr Edgélius uppmärksamheten på en så kallad "signerat -artikel" på Dagens Nyheters ledarsida som utgör ännu ett åskådningsexempel på republikanernas fega och smädeliga argumentation. Artikeln är författad av pamflettisten Lena Johansson.

Åter kan vi se hur dessa fega republikanska samhällsomstörtare icke förmår att strida med blanka vapen utan måste ta till oförskämdheter och förtal mot Hans Majestät. Artikeln är ännu ett led i den panikartade kampanj som ljusskygga republikanska krafter nu startat efter det att Monarkins starka folkliga stöd åter manifesterats i samband med vårt högaktade Tronföljarpars högtidliga och storartade bröllop.

Rörande sakinnehållet och argumentationen i artikeln kan med fördel hänvisas till Herr Edgélius kloka kommentar på forumet Tradition & Fason. Här kan bara konstateras att den sakargumentation som pamflettisten Johansson bedriver gränsar till ren infantilitet och har en kvalité som icke skänker något annat än stort och allmänt åtlöje till nämnda pamflettist.

Ett allvarligt inslag i artikeln, som icke explicit uppmärksammas av Herr Edgélius, är att pamflettisten såsom ett bärande argument använder de lösa rykten och det förtal som torgföres i den nyligen publicerade nidskriften mot Hans Majestät. En nidskrift som den mycket vederhäftige Professor Harrisson betecknat som del i en ren häxprocess. Pamflettisten visar härigenom sitt rätta jag såsom en feg republikan som måste ta till skvaller för att argumentera för sin smutsiga sak. Hade pamflettisten besuttit någon form av hederskänsla skulle hon ofördröjligen uttrycka en underdånig ursäkt till Hans Majestät, något som dessvärre icke torde kunna förväntas.

Att Dagens Nyheter tillåter att ett inlägg på ledarsidan vars argumentattion bygger skrifter, vars trovärdighet och seriositet är lika med noll och intet, är i sanning anmärkningsvärt och föga hedersamt för denna tidning. Dagens Nyheter är härigenom att betrakta som sämsta sortens, för att uttrycka det populärt, "skvallerblaska" som icke förtjänar några seriösa och hedervärda läsare.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

1 kommentar:

  1. Mycket bra skrivet, det är sorgligt ont om svenska monarkistiska bloggar. Jag har själv skrivit om Lena Anderssons ledarartikel i DN:
    http://regum.blogspot.com/2010/12/liberalistisk-tyranni.html

    SvaraRadera