söndag 23 december 2012

Gratulationer på Högtidsdagen

Denna dag framföres, från detta forum, de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till vår högt vördade och aktade Drottning, Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, på Hennes sextionionde födelsedag.


Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning.
(copyright kungahuset.se)

Må vi be om den Högstes beskydd och välsignelse över vår Drottning så att hon ännu många år kan förrätta sitt viktiga värv.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädereslandet! 

7 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Ovan har en löjeväckande och helt irrelevant kommentar avlägsnats.

  Såsom sakupplysning kan nämnas att Camilla Grape driver ett ateistisk Forum där vi troende utmålas såsom vidskepliga. Om Camilla Gripe framgent önskar att kommentera på undertecknads Forum förutsätts att dessa kommentater är vederhäftiga och tillför ett innehåll till diskursen. Oförskämdheter av ovanstående slag kommer icke att tolereras utan avlägsnas.

  SvaraRadera
 3. Nu får vi ju inte veta om Camilla Grepes är löjeväckande eftersom du har censurerat inlägget.
  Censur är ett otyg och förkastligt i alla diskussioner men tydligen vanligt förekommande i dina kretsar.
  Jag har aldrig läst en blogg där så många inlägg blivit censurerade som just din blogg.

  SvaraRadera
 4. En liten fråga bara. Vilket är det viktiga värv som Silvia gör?
  Vad säger arbetsbeskrivningen?
  Vad står det i lag om arbetsuppgifterna?

  SvaraRadera
 5. Republikan,
  På detta Forum tolereras vare sig oförskämdheter eller tarvligheter. I nämnda fall hade de strukna dumheterna icke heller ett vittnen med sakdiskursen att göra.

  SvaraRadera
 6. Republikan,
  Det torde icke vara obekant för Republikan att Sverige är en Monarki och att detta faktum är något som har sin grund i Regeringsformens 1 kapitel och 5:e paragraf:

  "5 § Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef."

  Statschefen uppgifter kan indelas i tre delar:

  (1) Statsrättsliga åligganden som definieras av grundlagarna (öppnande av riksmöte, ordförandeskap i skifteskonselj, undertecknande och mottagande av kreditivbrev etc.)

  (2) På internationell praxis grundade åligganden för statschefer (statsbesök och annan mellanstatlig represetation etc.)

  (3) På nationell praxis grundande åligganden där Statschefen har att vara en samlande symbol vilket manifesteras på mångfaldiga sätt och genom deltagande i olika arrangemang samt besök på olika orter i riket.

  Vad gäller uppgifterna (2) och (3) bistås Statschefen, enligt den praxis som råder, av sin gemål. Detta förhållande är på intet sätt något unikt för Monarkier utan det förekommer på samma sätt inom republiker där presidenthustrun, eller i några fall maken till en kvinnlig president, utför samma slag av uppgifter som vår högaktade Drottning.

  SvaraRadera
 7. Nu är det bara det att det står ingenting om Statschefens arbetsuppgifter i den handling du hänvisar till. Dvs Regeringsformen kap 1 paragraf 5.

  SvaraRadera