lördag 22 december 2012

Utmärkt om dumsekularismen

I dagens Svenska Dagblad finns en synnerligen intressant och välavvägd artikel med titeln "Våga värna vårt kristna kulturarv" författad av riksdagsledamoten herr Carlsson samt handläggarchefen herr Mårtensson. Dessa herrar tar i sin artikel upp vikten av fasta värderingar i ett samhälle samtidigit som man vänder sig mot den värdenihilism som allt för länge tillåtits förpesta och fördärva vårt samhälle.

En av de aspekter som tas upp är de kristofobiska dumheter som varje år, dessvärre med allt större styrka, kommer i dagen i smaband med skola samt firande av högtiderna Advent och Jul. Genom vantolkningar av skollagen utifrån att skolan skall vara icke-konfessionell, förvägras varje firande som kan tänkas innehålla något litet budskap om varför dessa stora högtider firas. Artikelförfattarna låter i detta sammanhang uttrycka:

"Enligt en del tyckare ska det inte sjungas julsånger och luciatågen ska vara en vinterceremoni som tågar för lussekatter. Och prästen ska absolut inte välsigna de som kommit till kyrkorna för att ta del av den gnutta julstämning som finns kvar bakom det i modernitet och otaliga politiskt korrekta livlinor förtäckta kristna julbudskapet. Men i ärlighetens namn; Inte har väl någon tagit skada av att sjunga några psalmer eller att bli välsignad av en präst – för den som tror betyder orden ”Gud välsigne dig” något fint, för en icke kristen är det just bara tre ord."

Dessa sanningsord borde betänkas av varje rektor och varje annan ansvarig för utbildningsverksamhet. Nämnda befattningshavare borde istället för att ägna sig åt dumsekulära hårklyverier ta fasta på de grundläggande värderingar om människovärdet som Kristendomen innehåller. Kristendomens värderingar om människovärdet är tillsammans med de gamla romarnas tankar ocm rätt och rättstat samt de gamla grekernas idéer om folkstyret hela grunden för vårt västerländska samhälle. Ingen dumsekulär skolbyråkrat, fördärvad av värdenihilistisk tänkande, kan ta ifrån oss den uppenbara värdegrund som vårt samhälle vilar på och som kan sammanfattas med stadsnamnen Jerusalem - Rom - Athen.

Slutligen ber undertecknad att till fullo och på det högsta få instämma i herrarna Carlssons och Mårtenssons kärnfulla och högst sanningsenliga slutord:

"Vi firar jul till minne av Jesus födelse, själva grunden till kristen tro och dess mysterium. Vi firar i gemenskap med många som tror, otaliga som tvivlar och en hel del som inte tror men som ändå hoppas på julens kärleksbudskap. Låt oss inte glömma det, i myllret av ifrågasättande och i den ständigt växande egocentrismens och värdenihilismens tidevarv. Vi måste våga stå upp för värden vi tror på – kristen etik och tradition."

 

4 kommentarer:

 1. Själva grunden för kristen tro är inte Jesu födelse utan hans död och uppståndelse.

  SvaraRadera
 2. Herr Rune,
  Det äger sin riktighet att fundamentet i vår Kristna Tro är att vår Frälsare dött på korset för våra synders skull och därefter uppstått, detta är för den kristne otvivelaktigt. Utifrån detta är det ock så att Påsken måste betraktas som den främsta kristna högtiden.

  Dock får icke Julen, som stor kristen högtid, förringas. Fundamentet i Kristendomen är, såsom nämns ovan, vår Frälsares död och återuppståndelse, men det var under sin jordevandring som Kristus, genom sitt predikande och lärande, gav oss de omistliga kristna principer, som nedtecknats i Evangelierna, en viktig grund för varje kristen. Då vår Frälsares jordevandring otvivelaktigt började vid Hans födelse kan jag icke se något fel i att beteckna även denna händelse såsom en grundsten.

  SvaraRadera
 3. Ovannämnda helt innehållslösa kommenentar lämnas kvar enbart såsom ett skådeexmpel på kallhammrade ateisters och värdenihilisters stora oförskämdhet. Att smäda och göra oss troende människor, som bekänner oss till Kristendomen, till åtlöje synes vara dessa endimetionella ateisters högsta mål.

  Såsom sakupplysning kan nämnas att Camilla Grape driver ett ateistisk Forum där vi troende utmålas såsom vidskepliga. Om Camilla Gripe framgent önskar att kommentera på undertecknads Forum förutsätts att dessa kommentater är vederhäftiga och tillför ett innehåll till diskursen. Oförskämdheter av ovanstående slag kommer icke att tolereras utan avlägsnas.

  SvaraRadera