tisdag 15 september 2009

Deklaration 2: Ge Konungen hans rättmätiga titel tillbaka

Svenska Folk,
Ett första steg i återupprättandet av vår monarki och Konungens värdighet är att Riksdagen hemställer hos Konungen att Konungen upptar rikets hävdvunna konungatitel, nämlign:

"Med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung"

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

10 kommentarer:

 1. Varför ska kungen kallas Vendes konung? Vendernas områden syftar ju på besittningar i norra Tyskland, som inte längre ingår i riket - och vad mer, som Sverige inte på något sätt längre gör anspråk på.

  Eller anser Fältmarskalken att titeln bör återtas som ett första steg i att återföra Vorpommern och Rügen under svensk överhöghet? Eventuellt med militära medel?

  SvaraRadera
 2. Svenska kungamakten tog sig titeln "Vendes konung" under tidigmedeltid som hämd för att danska kungen kallade sig "Danmarks, Vendes och GÖTERS konung". Sålunda kivades monarkerna genom att på vart håll lägga till en titel över ett område som de inte behärskade. Vi har alltså aldrig haft rätt till denna titeln.

  SvaraRadera
 3. Så länge dessa Nordtyska provinser inte regeras av något rättmätigt kungahus är det närmast en plikt för Sverige att förse dem med en monark.

  SvaraRadera
 4. Nu har ju Hans Majestät Konungen själv vid sitt trontillträde meddelat att hans konungatitel skall vara "Sveriges konung" och inget annat. Ankommer det verkligen då på undersåtar att ha synpunkter på detta?

  Gud bevare konungen!

  SvaraRadera
 5. Svenska kungar har ALDRIG använt hertigtitlar inom det egentliga Sverige efter att de har stigit upp på tronen.

  SvaraRadera
 6. Av hovets hemsida framgår tidligt att Hans Majestät även nyttjar titeln Hertig av Halland.

  Referens: http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf.4.7c4768101a4e8883780003.html

  SvaraRadera
 7. Där var du ute och cyklade!

  SvaraRadera
 8. Hovets hemsida är full av stora och små fel. Det är naturligtvis Statskalendern och Hovkalendern som gäller och där finns ingen hertig av Jämtland. Svenska kungar har aldrig använt hertigtitlar för områden som legat inom kungarikets kärnområde. Däremot förekom hertigtitlar för områden som låg utanför det egentliga kungariket, exvis i baltikum och de provinser som formellt stod under den tysk-romerske kejsaren överhöghet.

  Den finns ingen som helst anledning för kungen att använda titeln hertig av Jämtland, eftersom den värdigheten så att säga redan ingår i kungatiteln.

  SvaraRadera
 9. Nu förhåller det sig på så sätt att Hans Majestät, enligt egen utsago, innehar ett diplomatpass utfärdat på Hertigen av Jämtland. Detta pass nyttjar Hans Majestät på de resor han gör inkognito.

  Att det icke skulle finnas någon anledning för Hans Majestät att använda titeln Hertig av Jämtland är således ett påstående som faller platt till marken.

  SvaraRadera
 10. Fältmarskalken undviker att bemöta den befogade kritiken mot hans förslag. Konungen har själv valt titeln "Sveriges Konung" och tillsammans med sin kusin Hennes Danska Majestät gjort sig av med pretentionstitlar som vållat så mycket ovänskap rikena emellan. Det tycks mig både olämpligt och historielöst att åter lägga "Vendes Konung" till konungatiteln. Härom visar Hans Majestät på långt större klokhet än Fältsmarskalken.

  SvaraRadera