tisdag 15 september 2009

Hans Majestät Konungens tal

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustav, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, höll idag ett tal vid Riksmötets öppnande. Hans Majestäts tal återfinnes här:

http://www.royalcourt.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/arkivhmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden15september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001446.html
Tag del och betänk vår Konungs stora klokhet i detta tal.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar