onsdag 6 april 2011

Hennes Majestät ofredad av fotograf

Svenska Dagbladet låter meddela att Hennes Majestät Drottningen, vid ett besök i Förenta Staterna och staden New York, ofredats av en spektakulärfotograf som var stadd av tidningen Aftonbladet. Detta oförsvarliga angrepp mot privalivets helgd och nämnde spektakulärfotografs vägran, att rätta sig efter Hennes Majestäts vädjan att icke fotografera, fick tillföljd att Hennes Majestät raskt sökte avlägsna sig från den butik där Majestätet för tillfället vistades. Under detta föll Hennes Majestät och skadades enligt Hovet i fot och handled.

Ansvaret för denna synnerligen allvarliga händelse faller mycket tungt på tidningen Aftonbladet och dess ansvarige utgivare redaktör Helin. Dels synes det både plumpt och oförskämt att överhuvudtaget sända en spektakulärfotograf att bevaka Hennes Majestäts privata angelägenheter och dels har tidningen uppenbarligen brusit i att instruera nämnde spektakulärfotograf om den mest självklara och grundläggande etikett som måste tillämpas vid journalistiska bevakning av vårt Konungahus.

Redaktör Helin bör ofördröjligen, så snart Hennes Majestät återvänt till riket, underdånigt anhålla om audiens och där framföra sin och tidningens ödmjuka och uppriktiga ursäkt för det inträffade. Vidare måste alla de mått som krävs vidtagas för att denne skamlige spektakulärfotograf aldrig mer anlitas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar