söndag 2 september 2012

Monarkin återupprättad i Indonesisk region

I Indonesien finnes ett antal sultanat vilka vilar på traditionell grund och respekteras och hålls högt av såväl statsmakt som folk. Dock har dessa sultanat icke någon egentlig statsrättslig funktion. En särskild ställning har dock regionen Yogyakarta haft där, alltsedan Indonesiens självständighet, Sultanen av Yogyakarata innehaft posten som vald guvernör.


Sultanen av Yogyakarata, Sri Sultan Hamengkubuwono X

Det indonesiska Representanthuset har nu stiftat en lag där det slås fast att Sultanen av Yougyakarata skall vara ärftlig guvernör av Yougyakarata. Lagen anammar maktdelningens principer och säger att Sultanen icke får tillhöra något politiskt parti vilket är en god ordning då en Monark alltid måste stå över politiken och kunna samverka med de representanter folkstyret väljer. De facto har i detta Monarki upprättats även statsrättsligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar