tisdag 11 september 2012

Seger för tyst diplomati

Så har då herrarna Schibbye och Persson beviljats nåd av de etiopiska myndigheterna och sluppit ur det straffängelse där de avstraffats för brott mot inreselagar och påstått samröre med en terroristorganisation. Det må vara att herrarna Schibbye och Persson hamnade i detta predikament genom både naivitet och stor dumdristighet, särskilt i det att de lät sig fotograferas med vapen, men något proportionerligt straff var det i sanning icke de dömdes till. Av denna anledning är det högst glädjande att nåd förunnats dem.

 
Statsrådet Bildt

Det hela synes vara en stor seger för den tysta diplomati som bedrivits av såväl statsminister Reinfelt som statsrådet Bildt. Regeringen har tvivelsutan hanterat denna situation med stor skicklighet. Att statsrådet Bildts stora internationella kontaktnät varit till största nytta i detta torde vara helt klart.

Än en gång visar detta den tysta diplomatins fördel. Hade de naiva och på diplomatins område helt obildade gaphalsar, som när domarna fälldes krävde högljudda protester, stora ord och fördömanden från regeringen, fått råda hade sannolikt herrarna Schibbye och Persson ännu försmäktat i det etiopiska straffängelset.

I situationer som denna, där främsta målet är att värna om enskilda medborgares väl och ve, fanns ingen annan väg än den som regeringen på ett så förtjänsfullt sätt följt. Genom tyst diplomati och förtroliga samtal har grunden lagts för det beviljande av nåd som nu skett. För att i fall som dessa, med halstarriga och nyckfulla regimer, som icke uppfyller rättstatens krav, vinna framgång lönar det föga att söka ljudlig konfrontation. Märk här väl att tyst diplomati icke på minsta sätt utesluter stor tydlighet. Skillnaden är att den tysta diplomatin icke utsätter motparten för prestigeförluster och offentlig smälek, vilka enbart resulterar i än större halsstarrighet. 

6 kommentarer:

 1. Ni titulerar inte utrikesministern Hans Excellens?

  Fr

  SvaraRadera
 2. Dessvärre nyttjas icke, inom riket, titeln Hans Excellens för stats- och utrikesministrarna efter införandet av vår degenereade grundlag av 1974. Förvisso används titeln alltjämt i viss internationell adressering och skriftväxling.

  Den ende som, inom riket, alltfort äger titeln Hans Excellens är riksmarskalken.

  SvaraRadera
 3. Har Ni i något inlägg vidare behandlat titulatur utanför konungahuset?

  Fr

  SvaraRadera
 4. Jag tar tystnaden som ett nekande. I vilket fall skulle jag gärna önska ett sådant inlägg. Vad anses t.ex. om Du-reformen?

  SvaraRadera
 5. Jag har dessvärre icke behandlad ämnet titulatur utanför Konungahuset. Vid tillfälle ska jag dock söka åtgärda denna brist.

  Du-reformen är i högsta grad respektlös. Tilltalet "du" skall endast nyttjas mellan personer som genom nära släktband eller nära vänskap har en ömsesidig relation. Att bli tilltalad av med "du" av en person som man icke känner eller kanske icke ens tidigare har träffat är en oförskämdhet av allra största mått.

  SvaraRadera