tisdag 4 september 2012

Prästman obehörighetsförklarad

Domkapitlet i Luleå förklarade denna dag f.d. pastor Radler obehörig att utöva prästämbetet. F.d. pastor Radler har belagts med att under långeliga tider sprungit ärenden för den vederstyggliga och repressiva kommunistiska regimen i den förtryckarstat vilken benämndes "Tyska Demokratiska Republiken", en statsbildning vars svanesång började ljuda i  november 1989. Även om det smärtar att säga det, om en före detta prästman har, f.d. pastor Radler agerat som en simpel kommunistlakej i det att människor berövats friheten på grund av f.d. pastor Radlers högst vederstyggliga gärningar.

Obehörighetsförklaringen skedde formellt på f.d. pastor Radlers egen begäran, men vi vet alla att nämnde f.d. pastor in i det längsta förnekade sitt föräderi mot hederliga medmänniskor varför hans begäran dessvärre har karaktären av "omvändelse under galgen". En prästman och själasörjare som på detta sätt skadat sina medmänniskor och icke aktat deras förtroenden hade oavsett icke på minsta sätt kunnat begära att få behålla prästämbetet, ett ämbete han skändat på grövsta sätt.

Hans Högvördighet Biskop Stiglund låter i samband med obehörighetsförklaringen uttala:

"Det handlar om en präst som har varit verksam i många år i en församling som har uppskattat honom. Samtidigt har han burit på en mörk hemlighet som han konsekvent förnekat inför mig och andra. Slutligen valde han att själv avsäga sig sitt ämbete och därmed har domkapitlet nått vägs ände i detta ärende. För Aleksander Radler och för de som är drabbade återstår en lång resa. Nu finns det bara en väg för Aleksander Radler att gå och det är sanningens väg."

F.d. pastor Radler bör i sanning och på det allra nogsammaste sätt begrunda Hans Högvördighets ord om "Sanningens väg".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar