söndag 21 oktober 2012

Arvstorhertigen av Luxemburgs bröllop

Denna helg har den högtidliga förmälningen mellan Hans Kunglig Prins Vilhelm, Arvstorhertig av Luxemburg. Arvprins av Nassau, Prins av Bourbon-Parma och Grevinnan Stéphanie de Lannoy ägt rum. Borgerlig vigsel skedde den 19 oktober och kyrklig vigsel den 20 oktober.


Deras Kungliga Högheter Arvstorhertigparet av Luxemburg tar emot folkets hyllningar.

Arvstorhertigen har genom sin farmoder, Hennes Kunglig Höghet Storhertiginnan Josefin Charlott. Storhertiginna av Luxemburg och salig i åminnelse, förenande band med vårt eget Konungahus i det att Storhertiginnan var dotter till Hennes Majestät Drottning Astrid, Belgernas Drottning, Prinsessa av Sverige. Drottning Astrids farfader var Konung Oscar II och hennes mormoders fader var Konung Karl XV. Således stammar Arvstorhertigen genom två linjer från huset Bernadotte.

Vid högtidligheterna deltog höga gäster från mången europeiskt Furstehus, såväl från regerande som från ännu icke återinsatta. Vårt eget högaktade Konungahus representerades av Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland samt Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland.


Vårt högaktade Tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland

Särskilt glädjande vid högtider som denna är att representanter för Europas ännu icke återinsatta  Furstehus inbjudes som gäster under fursterlig värdighet. Således märktes bland gästerna Deras Majestäter Konungen och Drottningen av Bulgarien, Deras Majestäter Hellernas Konung och Drottning, Deras Kungliga Högheter Kronprinsparet av Serbien, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessparet av Rumänien samt deras Kungliga Högheter Arvprinsparet av Italien. Detta visar på Monarkins styrka.


Deras Majestäter Konung Konstantin, Hellernas Konung, Prins av Danmark och Drottning Anna Maria, Hellernas Drottning, Prinsessa av Dammark samt Deras Kungliga Högheter Kronprins Paul, Kronprins av Grekland, Prins av Danmark och Kronprinsessan Marie, Kronprinsessa av Grekland, Prinsessa av Danmark.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar