torsdag 25 oktober 2012

Hjärtinnerliga Lyckönskningar

Från detta Forum framföres våra allra hjärtinnerligaste lyckönskningar till Hennes Kunglig Höghet Prinseesan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, och hennes tillkommande gemål Herr O´Neill, som idag låtit tillkännagiva sin förlovning.


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsningland och Gästrikland med tillkommande gemål Herr O´Neill.

I en officiell kungörelse låter Hans Excellens Riksmarskalk Lindqvist meddela följande:

Riksmarskalken har idag glädjen att tillkännage förlovning mellan Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neill.

Efter att H. M Konungen givit sitt samtycke till att Prinsessan Madeleine ingår äktenskap med Herr Christopher O'Neill har H.M. Konungen i enlighet med grundlagens bestämmelser inhämtat regeringens samtycke.

Datum för bröllopet är ännu ej fastställt men är planerat att äga rum under sommaren 2013.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk


Då såväl Hans Majestät Konungen som Regeringen givit sitt samtycke till ingående av äktenskap uppfyller detsamma Successiosnordningen innebärande att avkomlingar till Hennes Kunglig Höghet och Herr O'Neill kommer att ingå i tronföljden.

Enligt Riksmarskalken kommer den viktiga uppgiften om Hennes Kunglig Höghets tillkomande gemåls titel att meddelas då tidpunkten för bröllopet tillkännages. Enligt praxis och urgammal hävd är detta en fråga som ligger helt i Hans Majestät Konungens händer. Ett rimligt antagande är att Herr O'Neill kommer att förlänas titeln Hertig av Hälsingland och Gästrikland. Då, såvitt det kan förstås, Herr O'Neill avser att fortsätta sin verksamhet såsom framgångsrik affärsman torde det vara uteslutet att han upptas i det Kungliga Huset såsom Prins med Kunglig Höghets värdighet, då medlemskap i det Kungliga Huset tarvar en oväld position.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet! 

3 kommentarer:

 1. Finner inte Fältsmarskalken det absurt att en man från kolonierna skall förlänas en konungslig titel? En man vars nationella credo är konträrt dom principer Sveriges kungahus vilar på. Till och med upplyste Gustaf III förbjöd svenska officerare i amerikansk tjänst att bära ordnar och dylika förläningar.

  Någon måtta får det vara.

  En kolonist, papist och arrivist förtjänar inte en titel. Vår monarki undermineras genom dylika tilltag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hertigtiteln, till skillnad från prinstiteln, är inte automatiskt kunglig. Det kan därför synas klokt med ett sådant agerande som Herr Fältmarskalken förordar; hertig- men inte prinstitel.

   Radera
  2. Väl värt att nämna i denna frågeställning är att Successionsordningen av år 1810 icke innehöll något krav på dynastiska äktenskap. Den ordning som fanns var att Prins utslöts från tronföljden om han, med eller utan Konungens samtycke, "tager till gemål enskild svensk mans dotter". För utländska gemåler fanns icke detta krav.

   I detta sammanhang må nämnas att Hertigen av Hallands, år 1976 ingågna äktenskap med dåvarande fru Craig, som icke var av fursterlig börd, var helt i enlighet med då gällande tronföljdsordning. I detta fall uppfylldes författningens statuter i det att Konungen gav sitt samtycke och i det att fru Craig icke var "enskild svensk mans dotter".

   Med ovanstående faller själva grunden för signaturen Anonyms på historiska förhållanden åberopade invändning.

   Radera