söndag 12 maj 2013

Allt redo inför den serbiska statsbegravningen den 26 maj


Hennes Majestät Drottning Alexandra, Drottning av Jugoslavien, Prinsessa av Grekland och Danmark

Passerad torsdag, den 9 maj, återfördes kvarlevorna efter Hennes Majestät Drottning Alexandra, Drottning av Jugoslavien, Prinsessa av Grekland och Danmark, till Serbien inför den statsbegravning, som kommer att äga rum den 26 maj i Sankt Georgskyrkan, Oplenac, vilken är det serbiska Konungahusets mausoleum. Intill det att statsbegravningen sker vilar nu kvarlevorna efter Drottning Alexandra i Andreaskapellet, vilket är det Kungliga Residensets huskapell beläget i Belgrad.

I det Kungliga kapellet vilar ock, i väntan på statsbegravningen, sedan den 22 januari kvarlevorna efter Hans Majestät Konung Peter II, Konung av Jugoslavien och sedan den 29 april kvarlevorna efter Hennes Majestät Drottning Maria, Drottning av Jugoslavien, Prinsessa av Rumänien.


Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, den serbiska tronens rättmätige innehavare, invid de kistor som innehåller kvarlevorna efter Konung Peter II, Drottning Alexandra och Drottning Maria.

Hennes Majestät Drottning Alexandra föddes år 1921 såsom dotter till Konung Alexander av Grekland i dennes morganatiska äktenskap med Madame Manos. Genom en lag av år 1922 upphöjdes såväl Madame Manos, som dottern, sedermera Drottning Alexandra, i kungligt stånd och erhöll titeln Prinsessa av Grekland och Danmark med Kunglig Höghets värdighet. Drottning Alexandra ingick äktenskap med Konung Peter år 1944 under dennes exil i Storbritannien. Drottningen avled i Storbritannien år 1993.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar