måndag 12 maj 2014

Om kommunismens våld

I en föregående anmärkning har något diskuterats om det fula tryne som nationalsocialismen uppvisar i vårt land, främst genom det så kallade Svenskarnas Parti. En än mer militant del av nämnde ideologis förkastliga nutida svenska uppenbarelse utgörs av den rasitiska, ateistiska och republikanska terroristorganisationen Svenska Motståndsrörelsen. Nämnda organisationer respekterar icke folkstyret och rättstaten utan ser våldet såsom ett politiskt verktyg.

Dock är i vårt land icke de vederstyggliga nationalsocialistiska organisationerna ensamma om att ta våldet i sin tjänst för att omstörta rättstat och folkstyre. Även kommunistiska organisationer i vårt land hyllar våldsanvändning och blodsutgjutelse såsom politisk metod. En av de värsta kommunistiska våldbejakande organisationerna utgörs av den så kallade Revolutionära Fronten. I det mycket förtjänstfulla televisionsprogrammet Uppdrag Granskning avslöjas på ett mycket tydligt sätt nämnda organisation.

Här framgår att Revolutionär Fronten, vars våldsanvändning många så kallade kulturpersonligheter på vänsterkanten icke spar någon möda för att rättfärdiga, icke enbart riktar sitt våld mot nationalsocialister utan ock mot både liberaler och moderater. Det påvisas också att man överfaller fullständigt oskyldiga människor i det att två hedervärda slovakiska gästarbetare överfölls på ett synnerligen brutalt sätt.

Tillskyndarena av Revolutionära Fronten har ock på olika sätt beretts plats i det offentliga rummet icke minst genom ett omdiskuterat inslag på den så kallade "Grammisgalan". Här bereddes en grupp taskspelare, vilka i sina så kallade musikvideos visar autentiska filmupptagningar av Revolutionära Frontens våldsaktioner, möjlighet att framträda. Av Uppdrag Granskning med största tydlighet att taskspelargruppen, vilken benämns "Kartellen", och dess talesman, taskspelaren Staxx, har hela sin sympati hos den våldsbejakande terroristorganisationen.

Dessvärre synes icke Revolutionära Fronten vara någon isolerad bland vårt lands vänsterorganisationer i det att den spritt ut sina avskyvärda och människofientliga tentakler även över de delar av vänstern vilka av många betraktas såsom "rumsrena". Helt visst är att det finns rikligt med våldsbejakande kommunistisk smuts hos Vänsterpartiets ungdomsorganisation Ung Vänster.

På detta Forum har tidigare uppmärksammats att en ung kommunist, en herr Allard i Örebro, uteslutits ur Vänsterpartiet för tilltaget att ha hyllat den kommunistiska terroristorganisationen Revolutionär Fronten. Att herr Allards kommunistiska terroristsympatier icke är någon individuell egenskap utan en djupt rotad åsikt inom stora delar av Vänsterpartiets ungdomsorganisation, Ung Vänster, står klart genom det faktum att icke mindre än 8 av organisationens 22 distrikt krävt att den våldsbejakande terroristhyllande unge kommunistens uteslutning skall hävas. Det hela har uttrycks i en debattartikel, från de 8 distrikten, i den syndikalistiska tidningen Arbetaren.

Ett resultat av det inträffade synes vara att Vänsterpartiet, som suktar efter regeringstaburetter efter höstens val, har tvingats till än fler uteslutningar och suspenderingar. Dock står det klart, som framgår av ovan, att omfattningen av den våldsbejakande kommunistiska pest som drabbat partiets ungdomsorganisation är så stor att det är högst tveksamt om uteslutningar kan lösa situationen utan att hela organisationen dras med i fallet.

Att icke Vänsterpartiet, med den populistiske ordföranden herr Sjöstedt i spetsen, som icke spar någon möda för att försöka få partiet att framstå såsom rumsrent och regeringsdugligt, bättre kunnat hantera renhållningen och pestsmittan är högst anmärkningsvärt. Att våldsbejakande revolutionär kommunistisk smuts icke kunnat tvättas bort vittnar om att denna smuts är djupt rotad i partiet. Från en rent ideologisk utgångspunkt är det heller icke svårt att i partiets program finna att det har en grund i det Kommunistiska Manifestet och allehanda andra marxistiska teorier.

Utifrån ovanstående situation är det nu ett högst rimligt krav att ordföranden för Socialdemokratiska Arbetarpartiet, herr Löfven, klart deklarerar att något närmare regeringssamarbete med Vänsterpartiet icke kan komma i fråga.
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar