tisdag 27 maj 2014

Sorgesamt valresultat

Det är högst sorgesamt att de två partierna, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ, vunnit framgångar i det nyligen genomförda valet till Europaparlamentet. Måhända anser många att dessa partier icke har några större likheter men de som gör en slik analys begår ett misstag. Nämnda partier är båda exempel på utopiska partier där förenklade och rent av infantila föreställningar ligger till grund för de politiska ställningstagandena. Båda dessa partier tilldelar människan egenskaper icke efter deras individuella förmågor utan efter deras kollektiva tillhörighet.

Sverigedemokraterna, lett av populisten herr Åkensson, ser människans nationella och etiska tillhörighet (även om man nu söker nedtysta sistnämnda aspekt) såsom nyckeln till både förklaringen av samhällets nuvarande beskaffenhet och det framtida samhällsbygget.

Feministiskt Initiativ, lett av den före detta kommunisten och populisten Schyman, tar istället en människas könstillhörighet såsom utgångspunkt för såväl den nuvarande situationen i samhället som dess fortsatta utveckling.

Genom den kollektiva tilldelningen av egenskaper till människan föraktar och bespottar såväl Sverigedemokraterna som Feministisk Initiativ människovärdet. Naturrätten säger att varje människa är unik och att dess rättigheter utgår från detta faktum. Varje civiliserat rättssamhälle måste här ta sin utgångspunkt från naturrätten och värdera var och en utifrån dennes personliga egenskaper, såväl de berömvärda som de klandervärda men aldrig någonsin utifrån tillhörigheten till någon teoretiskt konstruerad kollektiv grupp.

Förakten av människovärdet gör såväl Sverigedemokraterna som Feministiskt Initiativ till förkastliga och vederstyggliga partier varför de bör bespottas!

1 kommentar:

  1. Åkesson heter han och inget annat, min käre fältmarskalk.

    SvaraRadera