fredag 27 juni 2014

Hertigen av Värmland förlovad

Med största glädje noteras att Riksmarskalken denna dag låtit kungöra att Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, ingått förlovning med Fröken Sofia Hellqvist. Bröllopet förvändas äga rum nästkommande sommar.


Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland

Förlovningen har ingåtts efter Hans Majestät Konungens gillande och Regeringens bifall varigenom Successionsordningens stipulerade villkor är uppfyllda. Således torde Hans Majestät Konungen vid bröllopet upphöja Fröken Hellqvist i kungligt stånd med Kunglig Höghets värdighet och Prinsessas titel.

Från detta Forum framföres de allra vördsammaste och hjärtinnerliga Gratulationer till Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Fröken Sofia Hellqvist. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar