torsdag 19 juni 2014

Konung Filip VI har bestigit den spanska tronen


Konung Filip avlägger Konungaförsäkran

Denna dag, vid pass klockan 10:30 uppsteg Hans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien, på den spanska tronen. Trontillträdet skedde genom att Konung Filip avlade sin Konungaförsäkran inför det spanska parlamentet, Cortes. Tillträdet skedde sedan Konung Johan Karl I, Konung av Spanien, förliden gårdag vid en högtidlig cermoni slutligen undertecknade abdikationsdokumenten. Ny spansk Tronföljare är Konung Filips förstfödda dotter, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonor, Prinsessa av Asturien.

I Spanien tillämpas den ordningen att den abdikerade Konungen, Konung Johan Karl I, behåller sin Konungatitel. Konung Johan Karl torde tillhöra de mera betydande av Spaniens Konungar i det att han med största skicklighet kunde föra landet ur dess mörka period av diktatur. För detta är Konung Johan Karl värd största respekt och högaktning.

Så har Europa under loppet av ett drygt år sett tre nya Konungar bestiga tronen. Den 30 april föregående år uppsteg Konung Vilhelm Alexander på den Nederländska tronen och den 21 juli, samma år, uppsteg Konung Filip på den Belgiska tronen.


Deras Majestäter Konung Filip VI, Konung av Spainien, och Drottning Letizia, Drottning av Spanien, flankerade av Deras Kungliga Högheter Prinsessan Leonor, Prinsessa av Asturien, samt Prinsessan Sofia, Prinsessa av Spanien, mottager folkets hyllningar. 

Konung Filip stammar från mången furste. Skärskådar vi de närmaste fyra generationera finner vi hans fader Konung Johan Karl, Konung av Spaninen, hans farfaders fader Konung Alfons XIII, Konung av Spanien, hans farfaders farfader Konung Alfons XII, Konung av Spanien, hans morfader Konung Paul, Hellernas Konung, hans morfaders fader Konung Konstantin I, Hellernas Konung, hans morfaders faderfader Konung Georg I, Hellernas Konung, Prins av Danmark, hans mormoders fader Hertig Ernst Ludvig, Hertig av Braunschweig och Lüneburg, hans morfaders morfader Kejsar Fredrik III, Tysk Kejsare, Konung av Preussen, samt hans mormoders morfader Kejsar Vilhelm II, Tysk Kejsare, Konung av Presussen.

Närmsta släktskap till vårt eget högaktade Konungahus består i att Konung Filips farfaders mormoders moder var Drottning Victoria, Drottning av Storbrittannien och Irland, Kejsarinna av Indien. Nämnda Drottning Victoria är farfaders morfaders mor och farmoders farfaders mor till vår högtärade Tronföljare, Hennes Kunglig Höghet, Kronprinsessan Victoria, Sveriges Krinprinsessa, Hertiginna av Västergötland. Således är Kronprinsessan femmänning med Konung Filip. Därnäst finner vi den härstammning som utgår ifrån Kejsar Vilhelm I, Tysk Kejsare, Konung av Preussen, vilken är såväl morfaders morfader fader som mormoders morfader farfader till Konung Filip. Kejsar Vilhelm I är farfaders mormoders far till vår högaktade och välborne Konung, Hans Majestär Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland. Av detta följer att Konung Filip ävenledes är femmänning med vår Konung.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste hyllningar och gratulationer till Spanien nye Konung, Hans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien.

Gud bevare Konung Filip VI och hans Hus!

Leve Konung Filip VI! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar