torsdag 19 mars 2015

Entlediga statsrådet Wallström

Statsrådet Wallström, den mest inkompetente och oduglige utrikesminister, som någonsin suttit vid Konungens rådsbord, har under sin korta ämbetsperiod lyckats rasera rikets relationer med hela Mellanöstern, såväl staten Israel såsom hela samfundet av Arabstater. Det olycksaliga förloppet, som endast orsakats av statsrådets obefintliga diplomatiska färdigheter och infantila - ja intill ren dumhet gränsande - plakatpolitik, börjar nu få allt allvarligare konsekvenser.

Att statsrådet, genom sitt oskickliga och höginkompetenta agerande, allvarligt skadat rikets förmåga att under en lång tid spela någon som helst roll i den internationella politiken må vara en sak. Värre är att statsrådets infantila dumheter nu synes få kännbara konsekvenser för den för riket så vitala exportindustrin. Enligt Svenska Dagbladet framför, i perspektivet av den eskalerande visumsituationen, den framstående industrimannen direktör Wallenberg följande:

"Det saudiska beslutet innebär en allvarlig skärpning av situationen. Beslutet kommer att få omfattande konsekvenser för svenska företags möjligheter att genomföra affärer och att därmed ha en påverkan på plats i Saudiarabien"

Sanningsord framföres ock av fru Batra, Moderata samlingspartiet ordförande, och fru Enström, Moderata samlingspartiet utrikespolitiska talesperson tillika kapten i Amfibiekåren, i en läsvärd Brännpunktsartikel. Här framföres bland annat följande

"Utan att vika från centrala nationella intressen och för Sverige centrala principer måste man agera och uttala sig på ett sådant sätt att andra länders företrädare lyssnar på oss. I en värld där långtifrån alla länder är rättsstater och demokratier kan man inte heller alltid välja vem som är ens samtalspart."

Ovannämnda utsaga, som är ett grundfundament för alla som tar sig för att ägna sig åt diplomati, synes vara helt okänt för rikets höginkompetente och från ett diplomatiskt perspektiv helt oduglige utrikesminister, statsrådet Wallström.

Statsminister Löfven måste nu, för att begränsa den skada som orsakats riket, skyndsamt och ofördröjligen entlediga statsrådet Wallström. Riket kan icke ha en utrikesminister vars diplomatiska färdigheter icke ens uppfyller de krav, som bör ställas på en honorärkonsul i en landsortsstad belägen i en avlägsen bananrepublik.

Istället bör statsminister Löfven söka övertala vice generalsekreteraren i Förenta Nationerna, den högkompetente diplomaten herr Eliasson att upptaga ämbetet såsom rikets utrikesminister. Det är stor skada att icke statsministern tog detta mått då han bildade sin regering. En erfaren diplomat, som herr Eliasson, hade aldrig någonsin ställt till med en sådan fundamental oreda i utrikesrelationerna, som det höginkompetenta statsrådet Wallström på kort tid orsakat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar