tisdag 10 mars 2015

Icke blott den taffliga ministären Löfvens utrikesminister visar prov på största inkompetens

I några tidigare anmärkningar på detta Forum har inkompetensen hos den taffliga ministären Löfvens utrikesminister uppmärksammats. Dessvärre är det fler statsråd, som visar största prov på stor oskicklighet och en argumentationsförmåga, som icke ens skulle stå sig emot den retorik vilken understundom förs av den yngre generationen på lekskolor och andra likartade inrättningar. Ett exempel på detta utgörs av chefen för Finansdepartementet, statsrådet Andersson.

En, som fäst uppmärksamheten på och skärskådat på statsrådet Andersson förmåga att föra en stringent och logisk argumentation är ledamoten av Europaparlamentet, herr Hökmark, som i en krönika mycket tydlig avslöjar statsrådet Andersson intill ren infantilitet bristande förmåga att argumentera. Herr Hökmarks krönika rekommenderas varmt för närmare reflektion.

Det är i sanning en gåta hur statsminister Löfven på sätt som skett kallat så många höginkompetenta och oskickliga personer att sätta sig på statsrådstaburetterna. Man tar sig för pannan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar