lördag 14 mars 2015

Preussisk hjälte hyllad

Innevarande år är det 70 år sedan Andra Världskrigets avslutades och då mörkrets makter, i form av den vederstyggliga nationalsocialistiska regimen, kund avlägsnats. Många var de som föll offer för detta mörkers makt. År 1944 organiserades ett försök, under ledning av greve Stauffenberg, att störta mörkrets furste, tyrannen Hitler, ett försök, som dessvärre icke kund bringas till ett lyckosamt slut. I detta hedervärda försök deltog många monarkistiska officerare och bland de som stödde denna resning fanns Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Louis Ferdinand, Prins av Preussen, vilken enbart genom försynen undkom de vedergällningar, som efter resningens misslyckande iscensattes av tyrannen. Planen var att Hans Kejserlig och Kunglig Höghet, efter en övergångsperiod, skulle bestiga den tyska tronen och därigenom tillföra den enande kraft som Tyskland var i största behov av efter det att mörkrets tid bringats till ända.


Friherre Kurt von Plettenberg (1891-1945)

En annan av de hjältar som deltog i sammansvärjningen mot tyrannen var det preussiska hovets Generalfullmäktige Friherre Kurt von Plettenberg, vilken ock vara nära förtrogen med Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Kronprins Vilhelm, Kronprins av Preussen. Friherren greps så sent som i mars 1945 på slottet Cecilienhof, den tyske Kronprinsens residens i Potsdam, varifrån han fördes till Gestapos ökända högkvarter på Prins Albechtgatan i Berlin. På väg till ett förhör lyckades Friherren övermanna sina vakter och sprang därpå ut från ett fönster på fjärde våningen varpå han efter fallet avled. Syftet var att icke under Gestapos förhör riskera röja förtrogna som ingått i sammansvärjningen mot tyrannen, en sammansvärjning vilket bland sina tillskyndare sannolikt ok haft Kronprinsen.

Friherre Kurt von Plettenberg var således en oegennyttig hjälte, som offrade sitt liv för att skydda andra.


Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Gerorg Fredrik, Prins av Preussen

Det preussiska hovet har låtit meddela att det preussiska Konungahusets överhuvud och den rättmätige arvtagaren till Tysklands kejsartron, Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, den 10 mars deltog i högtidlighållandet av Friherrens dödsdag och härvid nedlade en krans på graven.

1 kommentar:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera