lördag 2 maj 2015

Brittisk tronarvinge född


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge med den förstfödde sonen Hans Kunglig Höghet Prins Georg av Cambridge.

Hertigen av Cambridge, har genom sin hovstat, låtit kungöra att Hertiginnan av Cambridge denna dag, den 2 maj om morgonen, nedkommit med ett flickebarn. Såväl moder såsom barn uppges befinna sig väl.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste gratulationer till Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge.

Den nyfödda kommer enligt den ordning, som tillämpas enligt Kungligt Brev av den 31 december 2012, att i kraft av barn till tronföljarens äldste son erhålla värdigheten Kunglig Höghet och titeln Prinsessa. Titeln kommer enligt den ordning, som tillämpas, att vara Prinsessa av Cambridge. I tidigare ordning tillkom kunglig titel enbart tronföljarens äldste sonson.

I detta sammanhang må ock uppmärksammas att full kognatisk tronföljd, sedan den 26 mars innevarande år,  råder i den Brittiske Monarkens samtliga sexton riken. Överenskommelsen om nämnda ordning träffades vid Samväldesmötet 2011 men då ändringen var en grannlaga uppgift, som tarvade förändring av sexton staters konstitutioner, är det först nu som den vunnit laga kraft. Förändringen är icke retroaktiv vilket innebär att Hertigen av York och Greven av Wessex alltfort kommer att vara före deras äldre syster, den Kungliga Prinsessan (en. Princess Royal), i tronföljden.

Innebörden av nämnda konstitutionella förändring, vad avser den nyfödda Prinsessan av Cambridge, är att hon, i det fall Hertigen och Hertiginnan av Cambridge skulle välsignas med ytterligare son eller söner, kommer att stå före dessa i tronföljden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar