onsdag 27 maj 2015

Nye Mahradjan av Mysore krönes


Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore

Torsdagen den 28 maj sker den högtidliga kröningen av den av Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore. Mysore tillhör de förnämsta indiska furstendömena och dess tron innehas av ätten Wadiyar.


Hans Höghet Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, på den tron som nu innehas den nye Maharadjan.

Den 10 december 2013 avled hastigt och oväntat den förre Maharadjan, Hans Höghet Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, utan bröstarvinge. Härpå följde en period av Interregnum vilken ändades den 12 februari innevarande år då Hennes HöghetMaharani Pramoda Devi Wadiyar, änka efter den förre Maharadjan, lät kungöra att hon låtit adoptera Yaduveer Gopalraj Urs, dotterdotter son, till Hans Höghet Maharadja Jayachamarajendra Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, från 1940 till 1974. Enligt den ordning som gäller blev den adopterade ättlingen ny Maharadja av Mysore och antog härvid sitt furstenamn Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar.


Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore, den 12 februari innevarande år i samband med tronbestigningen. I bakgrunden det praktfulla Maharadjapalatset i Mysore, Maharadjans residens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar