fredag 15 maj 2015

Justitieministern tvingas ta tillbaka

Efter blott några timmar tvingades den högröde justitieministern, statsrådet Johansson, att ta tillbaka sitt befängda, och av största socialistfeminisk dumhet infekterade, uttalande om att bolag skall tvingas till likvidation om de icke följer dumfeminismens nycker. Måhända har någon av justitiedepartementets ämbetsmän, kunnig i konstitutionella frågor, förklarat för statsrådet, som helt synes ha fallit offer för dumfeministernas griller, att hans vanvettiga uttalande strider mot konstitutionen och dess grundläggande statuter vad gäller äganderätten.

Statsrådet Johansson har genom sitt agerande i nämnda fråga visat på en oskicklighet och okunnighet vilken är så djup att den vittnar om fullständig inkompetens. Att en så olämplig och höginkompetent person besitter ett av Rikets högsta juridiska ämbetet är icke acceptabelt. För sitt eget anseendes skull och med omtanke regeringens väl bör statsrådet skyndsamt till statsministern inlämna sitt anhållande om entledigande. Förstår icke statsrådet själv, i sin stora socialistfeministiska inskränkthet, denna ofrånkomliga konsekvens bör statsministern själv, utifrån det konstitutionella mandat han besitter, entlediga statsrådet.

Med fog måste frågan ställas när spektaklet med höginkompetenta statsråd, där det ena statsrådet uttalar sig dummare än det andra, skall sluta. Detta pågående spektakel gör hela ministären Löfven till ett stort åtljöje. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar