måndag 11 maj 2015

Taffligheten tilltar

Det kunde tyckas att ministären Löfven, vilken så kännetecknats av största oskicklighet och djupaste tafflighet, någon gång skulle kunna dra lärdom så att man icke behöver fortsätta vandringen på den väg, som är vingligare än den vingligaste av vägar. Men ack nej, i gårdagens partiledardebatt gjorde ytterligare en minister, det djupt oskickliga statsrådet Romson, bort sig till den grad att hennes politiska karriär nu borde vara ett minne blott.

Detta oskickliga statsråd lät framföra att den pågående flyktingproblematiken i Medelhavet är att jämföra med det vederstyggliga nationalsocialistiska förintelselägret Auschwitz. Förvisso är den aktuella flyktingproblematiken högst tragisk och bekymmersam men att jämföra den med planmässigt förintelse av ett helt folkslag är icke enbart ett uttryck för statsrådets stora dumhet och brist på begåvning utan ock en stor skymf mot förintelsen offer och hela det hedervärda judiska folket.

Ordföranden i Judiska Centralrådet,Lena Posner-Körös, lät uttala följande:

"Vi högtidlighåller just nu att det är 70 år sedan krigsslutet och jag blir oerhört upprörd över den jämförelsen hon gör. Det industriella mördandet som nazisterna genomförde under förintelsen går inte att relativisera.  Med en extremhöger på frammarsch i Europa får man inte göra en sådan jämförelse. Det är okunnigt och absurt"

Det högt aktade förra statsrådet och utrikesministern, herr Bildt, en person med stor erfarenhet av såväl flyktingproblematik som internationell politik lät framföra:

"Jag undrar om Åsa Romson verkligen vet vad Auschwitz verkligen var och verkligen stod för? Plågsamt att ens behöva fråga.”

I kraft av Regeringsformens sjätte kapitel och åttonde paragraf har statsministern kraft att entlediga ett statsråd:

"Ett statsråd ska entledigas om han eller hon begär det, statsministern av talmannen och ett annat statsråd av statsministern. Statsministern får även i andra fall entlediga statsråd."

Om statsministern besitter någon heder och är mån om att undvika att i vår svenska historia ihågkommas, som den taffligaste och mest oskickliga statsminister vi någonsin haft, bör han ofördröjligen entlediga statsrådet Romson. Personer behäftade med så bristande förmåga, vilket i nämnda fall tagit sig uttryck av ren dumhet, skall icke dragas fram till Konungens rådsbord.

2 kommentarer:

  1. Det är beklämmande att juris doktorn, statsrådet Romson hanterar de historiska analogierna så vedervärdigt. Att hon tillika är vice statsministern länder varken hennes parti, eller statsministern, till någon heder. Vilket bottennapp i svensk politik, när det är så illa tänkande halvfigurer som görs till statsråd.

    SvaraRadera
  2. Ber att på det högsta få instämma i denna kloka reflektion. Vad värre är, är att det djupt oskickliga statsrådet Romson icke är ensam om att ha satts in i ett ämbete, som vederbörande icke förmår att förestå. Hart när varje statsråd befinner sig i samma belägenhet. Sanningen är att det är en komplett samling "illa tänkande halvfigurer", som statsministern dragit fram till Konungens rådsbord, något som ock säger mycket om statsministern egen oskicklighet.

    SvaraRadera