måndag 10 april 2017

Häktningsbegäran framställd för misstänkte illgärningsmannen

Åklagaren har denna dag framställt en begäran om att den misstänkte illgärningsmannen, den under utvisningsbeslut varande uzbekiske medborgaren Akilov. Förhandling hålles i Stockholms Tingsrätt klockan 10:00 i morgon. All talar för att bevisläget synes synnerligen gott varför en häktning förefaller synnerligen sannolik.

Detta innebär att rättsprocessen nu är påbörjad vilket är mycket tillfredställande. Nu har den misstänkte illgärningsmannen Akilov att svara inför Moder Justitia. Om bevisningen håller vad den lovar, vilket allt - ävenledes i detta mycket tidiga skede - talar för kommer den misstäkte illgärningsmannen Akilov att förklaras skyldig och det enda han då kan se fram emot är en avstraffning i form av livstids fängelse. En person som begått ett sådant illdåd har för all framtid förverkat sin rätt att fritt vistas i samhället. Må vi ock hoppas att han väl nyttjar denna nådetid då han i sinom tid även kommer att ställas till svars för sin Skapare Är han icke då förberedd torde inget annat än evig förtappelse vara att vänta.

I en framställan har den misstänkte illgärningsmannen Akilov förklarat sig icke vara nöjd med tilldelad allmän försvarare utan har begärt att få en advokat vilken bekänner sig till den sunnimuslimska inriktningen av religionen islam. Från nämnda inriktning utgår den avskyvärda villo- och irrlära, som benämnes jihadism. En villo- och illära vilken - såsom dessvärre flertaliga fasansfulla dåd vittnar om - tas som intäkt för att mörda oskyldiga människor och för att sprida skräck och förtvivlan. Man undrar hur de ondskefulla och genuint elaka individer, som bekänner sig till ifrågavarande villo- och irrlära, är funtade som kan göra så mycket ont.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar