måndag 3 april 2017

Ultraextrema sekten republikanska föreningen förnekar icke sin stora infantila dumhet

Åter har den ultraextrema sekten republikanska föreningen, ökänd för skymfning och förtal av Konungen och Hans Hus, givit prov på sin ofattbart stora infantila dumhet. Det är ett välkänt faktum att nämnda sekt är totalt ointresserad av att diskutera statsskicket med konstitutionella argument, i det att nämnda republikanska argument är tunnare än vattvälling, varför man istället hemfaller åt osakligt trams.

Denna gång förhåller det sig så att en herr Mörk, medlem av nämnda extrema sekt, blivit förtörnad över det faktum att Sveriges Television låtit publicera en artikel benämns "Alla ville få en skymt av lillprinsen" i samband firandet av Nationaldagen. Nämnde extreme sektmedlemmen fattade då sin svavelosande och röda penna och lät till Sveriges Television framföra att han icke delade rubrikens mening. Ofattbart nog och fullständigt skandalöst gav Sveriges Television vika för dessa infantila dumheter.

Nu har nämnde extremist, herr Mörk, av ifrågavarande extremistsekt tilldelats priset "årets republikan" (Sic! vilken infantil dumhet). I en kommentar låter sekt- och extremistledaren, riksdagsledamoten Larsson (s), framföra att nämnda trams är "något för all republikansk opinionsbildning att inspireras av".

Vilken ofattbar infantil dumhet!

Hur kan en ledamot av den hedervärda Riksdagen uttrycka sig på sätt som skett och därigenom totalt och fullständigt befria sig från allt vad saklighet och seriositet heter? Det är i sanning illa beställt med ett parti, som har så tramsiga och osakliga personer såsom företrädare.

Monarkin har i sanning inget att frukta från denna extrema och infantila sekt, som gång efter annan gör sig till största åtlöje!

Leve Monarkin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar