onsdag 12 april 2017

Konungens svåger Friherre Silfverschiöld hädangången


Friherre Niclas Silfverschöld

Hovet låter kungöra den sorgesamma nyheten att Konungens svåger och maken till Konungens syster Prinsessan Desirée Friherrinnan Silfverschiöld, Friherre Niclas Silfverschiöld, Fideikommissarie till Koberg, gått till sina fäder förliden gårdag i en aktningsvärd ålder av 82 år.

Konungen låter i anledning härav uttala:

"Jag och min familj har med stor sorg tagit emot beskedet att friherre Niclas Silfverschiöld, Prinsessan Désirées make, har gått ur tiden. Våra tankar går till Prinsessan Désirée med familj."

Friherren äktade år 1963 Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Desirée, Prinsessa av Sverige, vilken då äktenskapet icke var dynastiskt härvid utträde ur det Kungliga Huset varvid hon av sin höge farfader, Hans Majestät Konung Gustav VI Adolf, Konung av Sverige, Hertig av Skåne, förlänades titeln Prinsessan Desirée Friherrinnan Silfverschiöld.

Friherren har under sin levnads gärning, såsom Fideikommissarie, förestått förestått egendomarna Koberg i Västergötland och Gåsevadsholm i Halland. I det att Friherren tillträdde nämnda fideikommiss före den så kallade, från ett arvsrättsligt perspektiv djupt klandervärda och av historielösa socialister frampressade, fideikommisslagens ikraftträdande år 1964 har nämnda egendomar intill denna dag bestått som fideikommiss. Enligt ifrågavarande lag kommer nu, om icke dispens för fideikommissens bevarande sökes, kommer halva egendomen att tillfalla Friherrens son, Friherre Carl Silfverschiöld medan den andra halvan kommer att delas mellan Friherrens döttrar, Friherrinnan Christina Louise de Geer av Finspång, född Friherrina Silfverschiöld, och Friherrinnan Heléne Silfverschiöld.

Ätten Silfverschiöld är likt mången svensk adelsätt sprungen ur den för vårt land så karakteristiska ståndscirkulationen. En bonde, Jöns i Hylta, Småland, hade sonen Andreas Jonae (1598-1674), vilken uppsteg i prästeståndet och verkade som kyrkoherde i Reftele socken, tingsstad i Västbo härad av Jönköpings län. Nämnde kyrkoherdes son, Niklas Hyltén, blev sedermera professor i Lund och upphöjdes i adligt stånd år 1686. Dennes sonson Arvid Silfverschiöld, landshövding och president i Göta Hovrätt, upphöjdes i friherreligt stånd. Det är från denne sistnämnde som den avlidne Friherrens släktgren stammar.

Från detta Forum framföres till de sörjande ett varmt deltagande i den stora förlust, som drabbat den Friherreliga Ätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar