söndag 12 juni 2016

Berlins stadslott tar form


Berlins Stadsslott denna dag

Den som nyligen besökt den tyska huvudstaden Berlin kan icke undgå notera att återuppbyggnaden av Berlins Stadsslott fortskrider. Förliden månad invigde Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, rättmätig arvtagare till Tysklands Kejsartorn och Preussens Konungatron, på borgen Hohenzollern, en utställning rörande Berlins Stadsslott. Borgen Hohenzollern, vilket gemensamt innehas av Huset Hohenzollerns två grenar, är ett av Prinsens residens.


Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, flankerad av herr Wein, ordförande i Stiftelsen för Berlins Stadsslott, och herr von Boddien, ordförande i Understödsförbundet för Berlins Stadsslott.

Vid utställningens invigning yttrade Prinsen följande:

"Jag gläder mig och är stolt över Slottet åter byggs upp och att Berlins historiska stadskärna återfår sin balans. I grund och botten var Slottet alltid en öppen och flitigt nyttjad byggnad. Det härbärgerade 14 offentliga institutioner och var fritt tillgängligt för var och en, Berlins innebyggare deltog i hovbalerna. Vår borg firar år 2017 sitt 150 års jubileum och utgör en erkänd tyskt kulturegendom. Helt säkert kommer ingen mer att ifrågasätta Berlins Stadsslott."


Prinsen förevisar en modell av Berlins Stadsslott

Återuppbyggandet av Berlins Stadslott är icke blott ett återställande av Berlins historiska stadskärna utan något mer. Det är en symbol för segern över kommunismen, vid sidan av nationalsocialismen, världshistoriens mest människofientliga och avskyvärda lära. Tyrannen och människoplågaren, kommunisten Ulbricht, lät år 1950 spränga det gamla slottet, vilket var i skick att kunna repareras efter krigsskadorna. Platsen stod sedan länge obebyggd, som en konsekvens av det kommunistiska systemets oförmåga att uppbåda resurser, men år 1973 kunde medel uppbringas att påbörja bygget av det vanprydande Republikpalatset ("Palast der Republik"). År 1976 var denna betong- och asbeststinna byggnad färdig. Kommunismen hade härigenom stuckit upp sitt fula tryne i Berlins stadskärna.

Folket vill dock annorlunda, år 1989 kördes det kommunistiska mördarpatrasket på porten och dess helgedom, Republikpalatset, kom sedermera att utrymmas. År 2006 påbörjades rivningen och två år senare var denna kommunistiska symbol ett minne blott.

Intill år 2010 fanns, öster om platsen för slottet, en mindre parkanläggning, Marx-Engels Forum, med en staty av nämnda kommunistiska urfäder. I samband med utbyggnad av tunnelbanan har denna park borttagits. Det beklaglig är dock att icke också statyn helt avlägsnades. Denna flyttades istället till en annan plats i grannskapet. Att denna staty fortfarande finns i det offentliga rummet är en skymf mot kommunismens offer av vilka många ännu bor i Berlin. Vid varje besök i Berlin, efter kommunismens fall, har tecknaren av dessa rader uppsökt nämnda staty och bespottat den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar