lördag 11 juni 2016

Hertigen av Cambridge och Hertiginnan av Cornwall inträder i RiksrådetFrån Storbritannien meddelas att Hennes Majestät Drottning Elisabet II, med Guds Nåde de Förenade Konungadömena av Storbritanniens och Nordirlands och Hennes andra Rikens och Territoriers, Drottning, Överhuvud av Samväldet, Trons Försvarare, till medlemmar i Riksrådet (Privy Council) låtit kalla Hans Kunglig Höghet Prins Vilhelm, Hertig av Cambridge, Greve av Strathearn, Baron av Carrickfergus, och Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan Camilla, Hertiginna av Cornwall, Hertiginna av Rothesey, Grevinna av Chester.

Att Drottningen tagit detta mått tros vara föranlett av att hon önskar att Hertigen av Cambridge och Hertiginnan av Cornwall skall ingå i det tillträdesråd (Accession Council) inför vilket Fursten av Wales en dag, mänskligt att döma, kommer att avlägga Konungaeden.

Rådet består av vid pass 650 rådgivare. En ynnest, som följer av medlemskap i Rådet, är rätten till personlig audiens hos Monarken.

Riksrådet är, vid sidan av Allmänna Rådet eller Parlamentet, det förnämsta och främsta av den brittiske Monarkens rådgivande organ och har inom sig ett antal kommittéer av vilken den mest betydande är Kabinettet vilken förestås av Försteministern.

En annan viktig kommitté utgöres av Juridiska Kommittén vilken, bland andra ärenden, utgör högsta appellationsinstans för icke mindre än 31 jurisdiktioner bland vilka vi finner ett antal av den brittiske Monarkens riken, kronbesittningar och territorier på andra sidan haven. Dessförutan ävenledes för Sultanatet Brunei och republikerna Mauritius, Trinidad och Tobago samt Kiribati.

I rådet fattar Monarken, bland andra beslut, det som faller under de Kungliga Prerogativen och andra förordningar vilka förberetts av Kabinettet. Rådet möts vanligen en gång i månaden på den plats där Monarken för dagen tagit sitt residens. Vid mötena deltager blott ett fåtal av rådgivarna. Skulle Monarken vara förhindrad kan en av Riksrådgivarna inträda i Monarkens ställe. Riksrådgivarna utgöres idag av Monarkens gemål och de fyra främsta, till myndiga år komna, i tronföljden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar