onsdag 15 juni 2016

Naivitetens högborg

I ett land där en statsminister och en utrikesminister fallit offer för mord noterar vi nu hur så kallade "aktivister", utan någon som helst beväpning, med lätthet tagit sig förbi släpphänta och rent odugliga vakter och tagit sig upp på ett tak över entrén till regeringsbyggnaden Rosenbad. Dessa vakter torde icke ens duga till ordningsmän i söndagsskolan. Vilken total och oförfalskad inkompetens!

Ett brott likt detta skall icke under någon omständighet få passera. Ansvarig för bevakningen av regeringsbyggnaden Rosenbad måste ofördröjligen avlägsnas från den befattning vederbörande uppenbarligen är helt oduglig att inneha. En utredning om tjänstefel bör omedelbart inledas. Det hela saknar motstycke vad gäller naivitet och inkompetens.

Intill dess att saken utreds bör Högvakten förstärkas och ett detachement ur densamma posteras vid regeringsbyggnaden Rosenbad.

Vad gäller aktionen som sådan är den ett uttryck för både dumhet och tramsighet. Det offentliga rummet erbjuder oändliga möjligheter att framföra och argumentera för sina åsikter. De som icke respekterar detta utan tar till lagbrott demonstrerar enbart sin stora fattigdom när det gäller att föra en vederhäftig argumentation. Må dessa ynkliga brottslingar dömas till så strängt straff som lagen förmår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar