tisdag 7 juni 2016

Konungens medaljförläningar

Förliden gårdag, Fäderneslandets dag och tillika Gustafs-dagen, lät Hans Majestät Konungen förläna de Kungliga Medaljerna, vilka - efter historielösa socialisters och liberalers illasinnade och diskriminerande verk av år 1975 att förvägra förlänande av ordnar till svenska medborgare - utgör Rikets högsta utmärkelser.

Denna gång förlänades icke de högsta utmärkelserna, Serafimermedaljen eller Hans Majestät Konungens medalj 12:e storleken att bäras i kedja. Högsta utdelade utmärkelser denna gång var Hans Majestät Konungens medalj 12:e storleken att bäras i serafimerordens band.


Fru von Arbin född grevinna Bernadotte

Bland mottagarna av sistnämnda utmärkelse finner vi släkten Bernadottes äldsta nu levande medlem, Fru von Arbin född grevinna Bernadotte, som förlänas utmärkelsen för mångåriga förtjänster inom det Kungliga Huset. Fru von Arbin född grevinna Bernadotte är barnbarns barn till Konung Oscar II, barnbarn till Prins Oscar Bernadotte och dotter till Greve Carl Bernadotte af Wisborg. Den 10 april innevarande år uppnådde Fru von Arbin född grevinna Bernadotte, som alltjämt är mycket vital, den aktningsvärda åldern av 100 år.

Det är synnerligen glädjande att Hans Majestät Konungen på detta sätt hedrar släkten Bernadottes äldsta medlem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar