söndag 26 juni 2016

Synnerligen bekymmersam situation för Förenade Konungariket

Det referendum, vilket genomfördes förliden torsdag, synes ha bringat Förenade Konungariket i en synnerligen bekymmersam situation. Försteministern, herr Cameron, en duglig konservativ politiker har annonserat sin avgång. Åter hörs separatistiska röster från den skotska landsdelen om att bryta sig loss från unionen. Den enda ljusglimt, som kan skådas i detta mörker, är att den högröde oppositionsledaren, herr Corbyn, en vederstygglig socialist med rent kommunistiska böjelser, måhända kommer att tvingas avgå då en palatsrevolution synes ha tagit sin början i arbetarpartiet (en Labour Party).

Situationen visar ock på den demokratiska modellens svaghet i det att en mycket liten majoritet totalt kan överrida en mycket stor majoritet. Detta kan icke leda till en harmonisk utveckling. I spörsmål, som det nu ifrågavarande, borde krävas en kvalificerat majoritet på förslagsvis 2/3-dels majoritet. Det kan icke vara rimligt att en majoritet på knappa 52 procent så totalt  kör över en minoritet på dryga 48 procent.

Det viktiga nu är att hålla det nu så splittrade Förenade Konungariket samman. I detta har Monarkin, vilken står över politikernas lismande och käbbel, en viktigare roll än någonsin. Den brittiska Monarkin har otvivelaktigt ett synnerligen stort stöd såväl hos de som förespråkar som de som motsätter sig ett utträde ur den Europeiska Unionen. Som så ofta i historien kan Monarkin bli den institution, som säkerställer stabilitet och en harmonisk samhällsutveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar