onsdag 8 juni 2016

Konvulsionerna fortsätter i motvallspartiet

Inför öppen ridå fortsätter konventionerna i Miljöpartiet, ett parti som å ena sidan söker vara regeringsfähigt och å andra sidan vara motvalls och tvärtemot. Nu synes två av motvallsfalangens främsta företrädare, riksdagsledamöterna Schlyter och Mutt fått stryka på foten för att, i den mån det är möjligt, förbättra detta motvallspartis anseende utifrån perspektivet regeringsduglighet.

I sann motvallsanda företar man dock ett mått, som verkar i rakt motsatt riktning. Det går icke att undgå att häpnas när det meddelas att partiets avdankade taltratt, före detta statsrådet och före detta titulära men icke exekutiva vice statsministern, riksdagsledamoten Romson, utses till ordförande för Riksdagens EU-nämnd, ett för Riket synnerligen viktigt organ. Såsom statsråd och titulär men icke exekutiv vice statsminister visade nämnda riksdagsledamot prov på ytterst stor oskicklighet att inneha högre ämbeten förenat med en i det närmaste notorisk förmåga att låta tungan slinta in på det mest märkliga resonemang.

Man tar sig för pannan för detta ständigt pågående spektakel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar