torsdag 30 juni 2016

Viktiga steg på väg för Monarkins återupprättande i Rumänien


Hans Majestät Konung Mikael I, Konung av Rumänien, med Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, Rumänska Kronans Väktare

Den rumänska regeringen förbereder nu en lagstiftning genom vilket det Rumänska Konungahuset kommer att erhålla status såsom allmän institution. Enligt uppgift kommer en del av Konungahusets verksamhet att bekostas genom statsbudgeten. Vidare är avsikten att Konungahusets överhuvud - numera Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänen, Rumänska Kronans Väktare, sedan Konung Mikael på grund av svår sjukdom avsagt sig denna funktion - av staten skall uppbära årlig ersättning i nivå med förutvarande statschef. 


Huvudingången till det kungliga huvudresidenset, Elisabetpalatset, vilken skyddas av gardesvakt.

Huvudresidens för Konungahuset kommer att vara Elisabetpalatset, vilket sedan länge flitigt nyttjas av Konungahuset.

Dessa anstalter är synnerligen glädjande och kan ses såsom ett första steg för en restauration av det monarkistiska statsskicket.


Hans Majestät Konung Mikael I, Konung av Rumänien, mottager Parlamentets hyllningar i samband med sin 90:e födelsedag år 2011

Klart är att det Rumänska Konungahuset åtnjuter största aktning hos det Rumänska Folket. Konung Mikael, vilken återfick sitt medborgarskap år 1997, har på mångfaldiga sätt hyllats då han vistats i Rumänen. I detta sammanhang må särskilt framhållas det tillfälle, i samband med Konungens 90:e födelsedag år 2011, då han mottogs av det Rumänska Parlamentet och adresserade detsamma i ett högt uppskattat tal vilket möttes av stående ovationer. Detta tillfälle utgjorde i sanning en återupprättelse efter Konung Mikaels påtvingade och statsrättsligt fullkomligt illegitima lagvidriga abdikation genom vilken han kördes på porten av det avskyvärda kommunistiska patrask, som kom att plåga det rumänska folket intill dess att den bestialiske tyrannen och folkmördaren Ceaușescu mötte sitt välförtjänta öde framför en exekutionspluton den 25 december 1989.

Kronprinsessan, Rumänska Kronans Väktare, genomför sedan länge en omfattande representativ verksamhet till gagn för Rumänien. Bland de många uppdrag som Kronprinsessan fullgör finner vi bland annat ordförandeskapet i det rumänska Röda Korset.

Hon är dessförutan en välkommen gäst hos de Europeiska Furstehusen. Senast Kronprinsessan gästade vårt eget land var i samband med vår högaktade Konungs 70:e födelsedag.

Må den dag vara nära då Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänen, Rumänska Kronans Väktare, uppstiger på tronen såsom Rumäniens rättmätiga Drottning!

Leve det Rumänska Konungahuset!

Leve Monarkin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar