måndag 6 juni 2016

Fäderneslandets Dag


Riksbyggaren Konung Gustaf I

Idag den 6 juni högtidlighåller vi vårt Fädernesland, det land som började formas för vid pass 1000 år sedan och som i allt väsentligt fick sin nuvarande utformning genom riksbyggaren Konung Göstas verk vilket påbörjades då han kört danskarna på porten. Just den denna dag, den 6 juni i nådens år 1523, valdes dåvarande riksföreståndaren Gösta Eriksson till vårt lands Konung.

Såsom Konung känner vi i vår hedervärda historia denne märkesman såsom Gustaf I, under sin samtid nämndes han ock Konung Gösta. Däremot kallades han aldrig "Gustaf Vasa" vilket är en sentida och tämligen ohistorisk konstruktion, som bör undvikas.

Från Konung Gösta och under alla hans efterträdare har vårt Fädernesland utvecklats kontinuerligt och stegvis men alltfort på den grund, som lades av det riksbygge vilket tog sin egentliga start den 6 juni 1523 då konungavalet skedde. Således är denna dag i sanning något att hedra.

Leve Fäderneslandet!

Leve Konungen och hela Hans Hus!

Gud bevare Konungen och fäderneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar