onsdag 20 oktober 2010

En märkesdag

Hans Majestät Konung Karl XVI Johan, Sveriges och Norges Konung

Idag den 20 oktober är en stor högtidsdag och märkesdag i det att det är 200 år sedan vårt högaktade Konungahus stamfader Hans Majestät Konung Karl XVI Johan, Sveriges och Norges Konung, landsteg i Fädeneslandet. Vårt högaktade Konunghus har allt sedan denna historiska händelse spelat en stor och betydelsefull roll för Fädeneslandet som icke nog kan framhållas.

Hennes Majestät Drotting Margareta, Drotting av Danmark, och Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, vid det högtidliga firandet i Helsingborg

Denna historiska händelse högtidlighölls idag vid ett firande i Helsingborg. Vid detta firande deltog från vårt högaktade Konungahus Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland samt Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland. Vidare infann sig från Konungafamiljen Greve Carl Johan Bernadotte, Greve av Wisborg med maka Grevinnan Gunilla Bernadotte, Grevinna av Wisborg.

Från vårt östra grannland Danmark deltog Hennes Majestät Drottning Margareta, Drottning av Danmark samt Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Benedikte, Prinsessa till Danmark, Prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Stora folkmassor hyllade vårt högaktade Konungahus

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, avtäcker en minnesplatta vid landstigningsmonumentet i Helsingborg

I detta sammanhang må Monarkins mycket betydelsefulla roll för vårt lands stabilitet och harmoni framhållas. I detta må betänkas att Fädeneslandet icke varit i krig sedan det norska fälttåget år 1814. Att Monarkin här haft en betydelse för den långa tid av fred som vi njutit står fullt klart. Sammantaget kan konstateras att Fädeneslandet haft en mycket framgångsrik utveckling under de gångna 200 åren som icke enbart inneburit fredstid utan ock en fantastisk utveckling på samhällets alla områden.

Vårt lands harmoniska utveckling står i bjärt kontrast till alla de länder som under det gågna seklet icke upprätthållit Monarkin. Här har krig och ofärd drabbat dessa arma folk som låtit sig förledas av försåtliga republikanska krafter, icke sällan tillhörande vederstyggliga och avskyvärda socialistiska och kommunistiska rörelser.

Allra värst drabbade av de djupt tragiska revolutionerna som svepte över Europa 1917 och 1918 var tvivelsutan de ryska och tyska folken. De revolutioner som genomfördes lade, var och en på sitt sätt, grunden för de mest avskyvärda, människofientliga och vidriga regimer världshistorien någonsin sett. Miljontals och åter miljontals människor förtrycktes, torterades och mördades av den röde och den brune satans fasansfulla och vederstyggliga tjänare.

Det är ställt utom allt tvivel att de länder som i Europa upprätthållit Monarkin är de som haft den lugnaste och mest harmoniska utvecklingen. Detta är fullt naturligt då det i dessa länder funnits en samlande kraft, Monarkin, som stått upp för hela folket. Belysande är också exemplet Spanien där harmonin först kunder återupprättas då Monarkin återupprättades och då den kloke Monarken Hans Majestät Konung Juan Carlos, Konung av Spanien, Kastilien, León, Aragonien, de två Scillerna, Jerusalem, Navarra, Granada, Toledo, Valencien Galicien, Mallorca, Sevillia, Sardinien, Cordoba, Navarra, Korsika, Murcia, Menorca, Jaén, Algerias, Gibraltar, Kanarieörana, Västra och Östra Indien och över öar och fastland av haven, Ärkehertig av Österrike, Hertig av Brabant, Burgund, Milano och Neopatra, Greve av Habsburg, Flandern, Tyrolen, Roussillon och Barcelona, uppsteg på tronen och bringade förtrycket på fall.

En dag som denna stämmer detta till eftertanke och ett återupprättande av de europeiska monarkierna ter sig härigenom allt mer angeläget.

Leve Monarkin!

Leve Konungen och Hans Hus!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar